Sala de premsa

Blog

Baròmetre Cambra

Seguiment d’indicadors mensuals. Març 2021

Baròmetre en verd

Context Internacional

L’economia espanyola frega el terreny expansiu al març, després de mantenir-se en contracció des del darrer mes de juliol.

La millora aquest mes s’ha notat tant en la indústria, que està en expansió des de fa mesos, com en els serveis, que s’apropen a l’estabilitat.

Purchasing Managers Index (PMI). Compost

(Índex)

Font: Markit

PurchasingManagers Index(PMI). Serveisi indústria

(Índex)

Font: Markit

Baròmetre en verd

Ocupació

L’apertura del perímetre comarcal ha estimulat l’activitat i al seu torn la millora del mercat de treball al març. S’han registrat 29.600 ocupats efectius més –assalariats menys treballadors en ERTO–, gràcies a la disminució d’aquests últims.

En termes de variació, la caiguda es modera al març i se situa un 7,2% per sota del valor de març de 2019 (nivell prepandèmia).

Assalariats“efectius” (assalariats descomptats ERTOs) en règim general. Catalunya (Milions d’afiliats).

Font: Ministeri d’Inclusió Social i la SS i Observatori del Treball.

Assalariats “efectius” (assalariats descomptats ERTOs) en règim general (%, variació interanual)

Font: Ministeri d’Inclusió Social i la SS i Observatori del Treball.

Baròmetre en groc

ERTO i prestacions d’autònoms

El març tanca amb 158 mil treballadors en ERTO, un 17,3% menys que al febrer (-33.000 persones) i un 71,2% menys respecte al pic assolit al març del 2020.

Quant als autònoms,augmenta el volum de sol·licituds de prestació presentades el darrer mes per aquest col·lectiu, amb motiu de la convocatòria d’ajudes estatals publicada el 12 de març.

Persones en ERTO. Catalunya. (Nombre).

Font: Ministeri d’Inclusió Social i la SS i Observatori del Treball.

Prestacions a autònoms. Sol·licituds presentades. Catalunya. (Nombre, eix esquerre i %, eix dret).

Font: Ministeri d’Inclusió Social i la SS.

Baròmetre en vermell

Empreses

Per segon mes consecutiu, continua el progressiu augment del nombre d’empreses. S’han registrat quasi 224.800 empreses actives al març, unes 1.440 més que al febrer.

En comparació amb el nivell prepandèmia(març del 2019), Catalunya registra una reducció interanual del nombre d’empreses del 3,4%, lleugerament superior a la del febrer.

Empreses actives. Catalunya

(Nombre).

Font: Ministeri de Treball i Economia Social.

Empresesactives

(%, variació interanual).

Font: Ministeri de Treball i Economia Social.

Baròmetre en verd

Transport i mobilitat

Es manté la progressiva recuperació de la mobilitat en transport públic i privat encetada al febrer, tot i que encara és un 40% i 17%, respectivament, inferior al nivell de març de 2019.

La lliure mobilitat entre comarques i la Setmana Santa impulsen encara més l’increment de la mobilitat de persones, en recuperació des de l’inici de la desescalada.

Mobilitat de viatgers. Àmbit metropolità de Barcelona. (%, variació interanual).

Font: Autoritat del Transport Metropolità.

Mobilitat de persones. Catalunya. 2020-2021.

(%, mitjana últims 15 dies de la variació diària*).

Font: Community Moblity Reportsde Google.

Baròmetre en verd

Consum d’energia i aigua

El mes de febrer ha estat positiu per a la indústria, tal com mostra l’augment del consum energètic (1,6% anual). Per contra, els serveis encara registren una caiguda del 8,3%, similar a la del gener.

Es modera la caiguda de la demanda d’aigua en dies feiners al tancament del mes de febrer, amb una reducció de l’1,2%.

Índex de Red Elèctrica (IRE, base 2010 = 100).

Península (%, variació interanual).

Font: Red Eléctrica de España.

Volum d’aigua servit. Dies feiners (AGBAR-ATL). 2020-2021

(%, variació respecte al volum mitjà d’un dia laborable en període de normalitat).

Font: Generalitat de Catalunya.

Baròmetre en groc

Consum

El manteniment de les limitacions a l’activitat durant el febrer estanquen les vendes al comerç, amb unes caigudes al febrer molt similars a les del gener. L’equipament personal continua sent el mes afectat, amb un descens superior al 40% respecte a fa un any.

Al març es detecta una intensa recuperació del consum en oci i restauració coincidint amb la Setmana Santa.

Consum en TPV de CaixaBank per sectors. Espanya. 2020-2021 (%, variació interanual).

Font: CaixaBank Research.

Índex de comerç al detall. Catalunya.

(%, variació interanual).

Font: Idescat.

Baròmetre en groc

Inversió

El consum de ciment va tornar al terreny negatiu a inicis del 2021, però modera la caiguda interanual el darrer mes (del -4,6% al gener al -3,8% al febrer).

La producció de béns d’equipament no aixeca cap des de l’inici de la pandèmia. La caiguda anual és del 10,7% al febrer després de mesos de forces fluctuacions.

Consum de ciment

(%, variació interanual).

Font: Idescat.

Índex de producció industrial (IPI). Béns d’equipament

(%, variació interanual).

Font: Idescat.

Baròmetre en verd

Indústria i exportacions

La producció industrial perd l’impuls assolit els darrers tres mesos i registra una caiguda interanual del 3,4% al febrer.

La millora del context i expectatives s’ha traduït en un augment de les exportacions catalanes, que creixen un 6,4% anual al febrer gràcies al sector químic, els béns d’equipament i l’alimentació.

Índex de producció industrial (IPI).

(%, variació interanual).

Font: Idescat.

Exportacions de béns a l’estranger.

(%, variació interanual).

Font: DataComex

Baròmetre en vermell

Turisme

El moviment de persones a l’aeroport es troba estancat des del novembre. En comparació amb el nivell prepandèmia (març 2019), els passatgers han caigut un 89,3%.

L’enduriment de les mesures al febrer ha donat lloc a unaprofundiment en la reducció de les pernoctacions dels turistes catalans al febrer (-61,2%), tot i que es preveu una millora en les dades de març.

Moviments de passatgers. Aeroport BCN-Prat

(%, variació interanual).

Font: AENA.

Pernoctacions en establiments hotelers per procedència. Catalunya (%, variació interanual).

Font: Idescat.