Sala de premsa

Blog

Baròmetre Cambra

Seguiment d’indicadors mensuals. Setembre 2021

Baròmetre en groc

Activitat

Es manté l’expansió de l’activitat econòmica a l’agost, tant del sector serveis com del manufacturer gràcies a un increment de la demanda interna i externa, amb la millora de la situació pandèmica.

Les expectatives són positives per als pròxims mesos, tot i que es constaten augments de les matèries primeres (energia, minerals i alimentació) i dels costos de transport.

Purchasing Managers Index (PMI). Espanya. (Índex)  
Font: Markit
Baròmetre en verd

Ocupació

El nombre d’assalariats se situa un 4,4% a l’agost per sota del nivell precrisi (mateix mes del 2019), mig punt menys que la taxa de juliol (-4,9%).

L’ocupació efectiva (assalariats descomptats ERTOs) se situa en 2,77 milions de persones, 41.500 menys que al juliol. Malgrat que han sortit unes 9.200 persones de l’ERTO, l’afiliació mitjana registra un descens de l’1,7% respecte al juliol.

Assalariats “efectius” (assalariats descomptats ERTOs) en règim general (%, variació interanual).
Font: Ministeri d’Inclusió Social i la SS i Observatori del Treball. Nota: Mitjana mensual. *Variació respecte al mateix mes del 2019.
Baròmetre en verd

Persones en ERTO

El nombre de persones en ERTO disminueix a l’agost fins a un mínim de 53.671 treballadors en mitjana mensual, un 69% menys que el mateix mes del 2020.

El bon ritme de la campanya de vacunació ha permès una evolució positiva els mesos d’estiu tot i l’impacte negatiu de la 5ª onada.

Persones en ERTO. Catalunya. (Nombre)
Font: Ministeri d’Inclusió Social i la SS i Observatori del Treball. Nota: Mitjana mensual.
Baròmetre en verd

Consum

El consum amb targetes espanyoles augmenta un 28% en mitjana a l’agost respecte al mateix període del 2019, segons dades TPV de CaixaBank. L’oci i restauració, el turisme i els béns de primera necessitat han anotat els majors increments.

Per contra, la despesa d’estrangers registra un descens del 16%, tot i ser força més moderat que l’observat en mesos anteriors (-32% al juliol).

Consum en TPV* de CaixaBank per sectors. Espanya (%, variació interanual)
Font: CaixaBank Research. Nota: *TPV: Terminals Punts de Venda. **Pagaments allotjament, agències viatge i botigues souvenirs. A partir del 8 de març 2021, variació respecte al mateix període del 2019 augmentada per la variació mitjana del febrer 2020. / Dades de targetes espanyoles.
Baròmetre en verd

Turisme

Els darrers 15 dies d’agost, es reprèn la tendència alcista en les reserves hotelers, tant domèstiques com internacionals.?

Respecte al juliol, el ritme s’ha alentit atès que cal tenir present que la planificació de les vacances es fa amb antelació i que el gruix de treballadors les fan al llarg del mes d’agost. ?

Reserves hoteleres. Catalunya. 2020-2021 (Índex base valor diari màxim = 100)
Font: The Hotels Network, Ajuntament BCN, Observatori de Turisme de Barcelona: ciutat i regió. Nota: Del 8 al 18 d’agost: mitjana mòbil últims 7 dies. / Reserves realitzades directament a l’hotel (que representen a l’entorn del 20-25% del total de reserves).