Sala de premsa

Notes de premsa

3 de cada 4 empreses catalanes no han notat una reducció dels tràmits administratius en els darrers 5 anys

Comerç, hostaleria i microempreses són les que menys han notat la minva de la burocràcia.

13/02/2012

Entre el 2006 i el 2011, tres de cada quatre empreses catalanes, en concret el 78%, no ha notat una reducció del nombre de tràmits davant les administracions i només el 22% l’ha apreciat. 

Aquest és la conclusió d’una recent enquesta realitzada per la Cambra de Comerç de Barcelona a més de 2.700 empreses catalanes entre el desembre de 2011 i el gener de 2012, i que compara els resultats amb els obtinguts per una enquesta similar de la Cambra feta el 2006.

Per dimensió, els resultats de l’enquesta mostren que les empreses més grans són les que assenyalen haver notat més la reducció de tràmits, un 26,1% del total, mentre que a mesura que es redueix la dimensió empresarial aquest percentatge també va en disminució.