Sala de premsa

Notes de premsa

BCL i la Cambra de Comerç de Barcelona proposen un Pla d’Acció Comercial per augmentar la càrrega aèria a Barcelona

Barcelona genera el 38% de les exportacions espanyoles per avió, però només el 14% de la mercaderia aèria espanyola passa pel seu aeroport.

Barcelona és el punt d’origen del 38% de les exportacions aèries espanyoles, però el seu Aeroport només acull el 14% del tràfic aeri de l’Estat. Barcelona té clares oportunitats d’augmentar la seva càrrega aèria, especialment en les rutes asiàtiques, per a les quals representa el 45% del tràfic espanyol.