Sala de premsa

Notes de premsa

Catalunya concentra l’11,2% de la inversió estatal regionalitzada el primer semestre de 2022

La inversió executada de l’Estat a Catalunya el primer semestre fou de 348 M€ (sense compensació d’Abertis) un 37% menys de l’executat a la Comunitat de Madrid.

12/10/2022

Les dades d’execució liquidada territorialitzada de l’Estat corresponents al primer semestre de 2022 que ha publicat avui la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) mostren novament la infrainversió que pateix Catalunya i l’enorme diferència que existeix entre la inversió pressupostada i la inversió realment executada, tant si es compara amb el conjunt de comunitats autònomes, com sobretot quan la comparació és fa amb la Comunitat de Madrid, que és la gran beneficiada de la inversió de l’Estat.

En el primer semestre de 2022, la inversió executada a Catalunya ha estat de 1.417 M€, però 1.069 M€ corresponen al pagament a Abertis per la finalització de la concessió de l’AP-7. Descomptant aquest import, que no es pot considerar nova inversió, la inversió real executada a Catalunya és de 348 M€. Aquest import és un 37% inferior als 553 M€ que s’han executat a la Comunitat de Madrid en el mateix període.

Si bé el pes d’aquestes dues comunitats autònomes sobre el PIB estatal és molt similar (al voltant del 19%), el pes que representa Catalunya en el total de la inversió executada regionalitzable és només l’11,2%, enfront del 17,7% de la Comunitat de Madrid (Taula 1).

En grau d’execució, Catalunya torna a estar a la cua de les comunitats autònomes, confirmant així un any més, que el pressupost de 2022 quedarà lluny de complir-se. Catalunya el primer semestre de 2022 tingué un grau d’execució de la inversió de l’Estat de només el 15,8% (sense considerar la compensació a Abertis), sent la segona comunitat autònoma amb un grau d’execució més baix, després d’Andalusia (15,7%). Aquest percentatge està lluny del grau d’execució de la inversió a la Comunitat de Madrid (52,4%) i és inferior a la mitjana estatal regionalitzada (25,4%).