Sala de premsa

Notes de premsa

Catalunya dóna un impuls a les indústries culturals i creatives amb el projecte RCIA

La Cambra de Barcelona participa en un projecte europeu finançat pel programa Interreg Europe, a través del FEDER.

27/12/2017

Barcelona, 27 de desembre de 2017.- La Cambra de Comerç de Barcelona participa, junt amb nou països més, en un projecte europeu d’intercanvi de bones pràctiques i polítiques per impulsar el sector de les indústries culturals i creatives (ICC) a Catalunya.

Regional Creative Industries Alliance (RCIA) dóna suport a pimes creatives per fer-les créixer i  pretén posicionar les ICC com a catalitzadores d’innovació entre sectors, promovent col·laboracions entre pimes creatives i empreses d’altres sectors.

A través de l’aprenentatge de polítiques interregionals, RCIA vol millorar els instruments de política dels Fons Estructurals relacionats amb la competitivitat de les pimes. El projecte està finançat pel programa Interreg Europe, a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER).

Fins ara, ja s’han identificat més de 60 bones pràctiques i polítiques de suport a ICC, en el conjunt de les regions que hi participen.

Fa uns dies la Cambra va celebrar una reunió de socis a Barcelona per posar en contacte a empreses i institucions catalanes amb les dels altres nou països participants. Durant la trobada, que va durar tres dies, es van presentar algunes de les iniciatives més representatives de suport a les ICC impulsades des de Catalunya i es van realitzar visites d’estudi al Canòdrom, al FabLab i al Design Hub Barcelona.

El projecte es va posar en marxa a Viena al març de 2017, el coordina Aws (Austria Wirtschaftsservice GmbH) i compta amb nou socis procedents de nou països europeus (Àustria, Bèlgica, Dinamarca, Grècia, Letònia, Itàlia, Polònia, Romania i Espanya).

 

Més informació www.interregeurope.eu/rcia i http://www.cambrabcn.org/que-t-oferim/projectes-europeus/rcia