Sala de premsa

Notes de premsa

Catalunya: líder en exportació farmacèutica per aire

Catalunya exporta un 51% de la química i farmàcia espanyoles per aire.

Avui a la jornada de càrrega aèria del Barcelona Catalunya Centre Logístic dedicada a la farmàcia i els assaigs clínics, s’ha presentat l’edició de càrrega aèria de l’Observatori de Trànsit Aeri de Barcelona de la Cambra de Comerç de la Barcelona. 

L’Observatori destaca que el 2015 la càrrega aèria va representar 53 milions de tones a nivell mundial. Representen un 1% de la càrrega aèria mundial, però un 35% del valor de les mercaderies. Cada dia al món volen 14.000 milions d’euros. Aquest tipus de càrrega d’alt valor afegit o premium és vital per a molts sectors productius catalans com el tèxtil, la farmàcia, l’automoció o els peribles, que posen un alt valor en la velocitat d’entrega del producte per a mantenir-ne la qualitat o la producció.

A Espanya la càrrega aèria va créixer un 4,6% el 2015, per sobre de la mitja mundial i europea. Barcelona va ser l’aeroport que més va créixer dins d’Espanya, amb un 14,1% més de càrrega. Aquest valor es veurà superat el 2016, on l’aeroport creix a un valor encara superior i acabarà l’any per sobre de les 130.000 tones. Aquests valors deixen enrere els valors propers a les 100.000 tones observats durant els anys anteriors i consoliden la tendència ascendent en càrrega de l’aeroport. 

Pel que fa a les companyies aèries, les tres companyies d’Orient Mitjà (Emirates, Qatar Airways i Turkish Airlines) creixen de manera sostinguda i molt notòriament en càrrega, mostrant una aposta clara pel mercat català, i aprofitant els trànsits catalans amb Àsia com a font de creixement. Emirates ha esdevingut ja la primera companyia de càrrega de Barcelona, superant els integradors que tradicionalment han tingut aquesta posició. Altres mercats amb un gran creixement han estat el nord-americà i el colombià.