Sala de premsa

Notes de premsa

Cinc anys al servei de les empreses del Baix Vallès

Més d’un miler d’empreses s’han beneficiat de 4.500 serveis efectuats per l’Antena i 1.200 treballadors de la zona han seguit cursos de formació.

Durant aquests cinc anys, l’Observatori ha aconseguit seure en una mateixa taula de treball a representants del Consell Comarcal, dels Ajuntaments, empresaris de la zona, gremis i agrupacions industrials. Dintre d’aquest marc, s’ha treballat sobre les necessitats en els polígons de les zones industrials de l’àrea d’influència de l’Antena.