Sala de premsa

Notes de premsa

Creix la congestió als accessos a Barcelona i àrea metropolitana per culpa de la manca d’inversions en infraestructures

Des de finals de 2013 es registren augments en la intensitat de trànsit als accessos viaris de Barcelona, que es tradueixen en episodis de congestió cada vegada més severs.

La Cambra de Comerç de Barcelona considera que les administracions públiques estan desatenent les necessitats d’infraestructures de mobilitat de l’àrea metropolitana de Barcelona i que aquest fet compromet l’eficiència i la sostenibilitat dels desplaçaments quotidians de connexió, atesa la consolidació del creixement de l’activitat econòmica i de les intensitats del trànsit, que, en el cas dels accessos viaris al Barcelonès, registren taxes quadrimestrals de variació interanual positives ininterrompudament des del tercer quadrimestre de 2013.