Sala de premsa

Notes de premsa

El Baix Llobregat assoleix la xifra més alta de llocs de treball des del 2008

La xifra d’afiliats a la Seguretat Social s’enfila fins als 361.767 persones, la tercera més elevada des del 2012.  

El Baix Llobregat ha tancat el primer trimestre del 2022 amb 21.012 empreses (comptes de cotització actius), una xifra un 1,8% respecte a fa un any; i que si es compara amb els nivells inicials a la pandèmia (març 2020) s’incrementa fins al 3,7%. No obstant això, encara manquen 1.370 empreses per assolir els nivells prepandèmics, desembre del 2019. Amb tot, però, el nombre de llocs de treball i el d’afiliacions a la Seguretat Social segueix creixent, assolint-se 338.510 llocs de treball i 361.767 afiliacions, un +4,4% i +3,2% respecte a fa a un any, respectivament.  

Així es conclou en l’Informe trimestral del teixit empresarial i mercat del treball del Baix Llobregat presentat avui per la Cambra del Baix Llobregat i elaborat pel Gabinet d’Estudis Econòmics de la Cambra de Barcelona. Tot seguit, analitzem detalladament el comportament del teixit empresarial, els llocs de treball, les afiliacions a la Seguretat Social i l’atur registrat.  

El teixit empresarial registra un creixement menys intens que el conjunt de Cataluny

El nombre d’empreses (comptes de cotització) a la comarca ha augmentat un 1,8% a finals de març de 2021 respecte a un any enrere, fins a les 21.012 empreses; aquesta evolució és menys intensa que la registrada pel conjunt de Catalunya (2,1%). Així mateix, respecte al període anterior (desembre del 2021) es registra una lleugera disminució de 62 comptes de cotització (-0,3%).  

La comarca tanca el trimestre amb la xifra més elevada de llocs de treball des del 2008 

 El nombre total de llocs de treball (afiliacions a la Seguretat Social segons seu de l’empresa al règim general i al règim especial de treballadors autònoms) a la comarca ha augmentat un 4,4% el 31 de març de 2022 respecte a un any enrere, fins als 338.510, la xifra més elevada des de 2008 (inici de la sèrie disponible). Aquest creixement és lleugerament menys intens que el registrat pel conjunt de Catalunya (4,8%).  

Segons el tipus de règim d’afiliació s’observa un creixement més elevat entre els assalariats (5,1%) que entre els autònoms (0,7%). Així, la xifra d’assalariats és la més elevada des de 2008, mentre que la d’autònoms és la segona més elevada des de 2010 (només per darrere de la xifra del trimestre anterior).  

En comparació als nivells previs a la pandèmia (març 2019), el nombre de llocs de treball s’ha incrementat un 7,4%. Concretament, a data d’avui hi ha 23.367 llocs de treball més que fa tres anys. Aquesta dada explica que les empreses del territori estan creant ocupació amb força i a uns nivells superiors als prepandèmia.  

Per grans sectors econòmics, respecte a l’any anterior el nombre d’autònoms ha crescut un 1,0% als serveis i un 0,2% a la construcció, mentre que ha disminuït un 0,8% tant a la indústria com a l’agricultura. El nombre d’assalariats ha augmentat a tots els grans sectors econòmics respecte a l’any anterior (excepte a l’agricultura): un 5,6% als serveis, un 5,0% a la construcció i un 2,6% a la indústria. Pel que fa a la grandària de l’empresa, el nombre d’assalariats ha crescut a tots els trams analitzats: un 3,8% a les empreses de fins a 50 treballadors, un 7,0% a les de 51 a 250 treballadors i un 5,1% a les empreses de 251 treballadors o més.   

Es calcula que més de 23.200 afiliats treballen fora de la comarca 

Si s’analitza la residència padronal de l’afiliat, en lloc de la seu de l’empresa, els afiliats han augmentat un 3,2% a la comarca respecte a un any enrere, fins a les 361.767 persones a finals de març de 2022, la tercera xifra més elevada des del 2012 (inici de la sèrie disponible), només per darrere de les xifres de novembre i desembre del 2021, però la més elevada per a un primer trimestre. Un creixement sensiblement inferior al comportament del conjunt de Catalunya que se situa en el 4,3%. 

Per sexe, el creixement ha estat més intens entre les dones (3,8%) que entre els homes (2,6%). Els afiliats registren un augment a tots els grans grups d’edat, a excepció de les persones compreses entre els 30 i 44 anys (-1,9%). Per nacionalitat, cal destacar el creixement relatiu del 8,5% entre els afiliats de nacionalitat estrangera —que representen el 10% del total—, en front del 2,6% dels afiliats de nacionalitat espanyola.  

Respecte als nivells previs a la pandèmia (març 2019), el nombre d’afiliats ha augmentat en tots els col·lectius analitzats, excepte entre les persones de 30 a 44 anys que encara no han assolit nivells anteriors a la crisi (-11,0% menys).  

Si es comparen les afiliacions segons seu social i per residència padronal, el nombre és superior en el segon cas (un 7% més); el motiu de la diferència és que alguns treballadors residents al Baix Llobregat es traslladen a una comarca diferent per treballar. Quantitativament hi ha més de 23.200 afiliats que no estan comptabilitats en un lloc de treball de la comarca.  

El Baix Llobregat tanca el març amb la xifra més baixa d’aturats per a aquest mes des del 2008 

Quant a les xifres d’atur, el nombre d’aturats s’ha situat en 37.358 persones a 31 de març, la xifra més baixa per a un mes de març des de 2008. En termes interanuals, la disminució del nombre aturats es registra per onzè mes consecutiu, fins al -26,1% al març, reducció lleugerament menys intensa a la registrada al conjunt de Catalunya (-26,6%) i s’estabilitza respecte als dos mesos precedents a la comarca (-26,8% el febrer i -26,7% el gener). 

Per sexe, la disminució anual és més notable entre els homes (-28,2%) que entre les dones (-24,4%). La reducció de l’atur per trams d’edat ha estat menys intensa a mesura que augmentava el grup d’edat, del -42,3% entre les persones menors de 30 anys al -9,4% de 55 anys o més. Per últim, l’atur disminueix a tots els tipus d’ocupació per sobre el 19%, destaca la caiguda en termes relatius dels professionals científics i intel·lectuals (-28,5%) i, en termes absoluts, la disminució de 4.242 persones en les ocupacions elementals. 

L’estimació de la taxa d’atur registral se situa en el 9,8% el març, la xifra més baixa per aquest mes des de 2008. 

Consulta l’Informe trimestral del teixit empresarial i mercat del treball del Baix Llobregat complet aquí