Sala de premsa

Notes de premsa

El Baix Llobregat assoleix la xifra més elevada de persones afiliades des del 2012 amb l’atur registrant mínims

El teixit empresarial registra una evolució menys intensa que la del conjunt de Catalunya amb un augment interanual del 0,3%.

El Baix Llobregat ha tancat el primer semestre de l’any amb un lleuger creixement del teixit empresarial. En concret, el nombre d’empreses (comptes de cotització) a la comarca ha augmentat un 0,3% a finals de juny de 2022 respecte a un any enrere, fins a les 21.007 empreses. Una evolució menys intensa que la registrada pel conjunt de Catalunya (1,2%). Tanmateix, respecte al període anterior (març de 2022) es registra una lleugera disminució de 5 comptes de cotització.

Així es conclou en l’Informe trimestral del teixit empresarial i mercat del treball del Baix Llobregat que publica trimestralment la Cambra del Baix Llobregat i elabora el Gabinet d’Estudis Econòmics de la Cambra de Barcelona.

La xifra de llocs de treball es redueix tímidament respecta al trimestre anterior

El nombre total de llocs de treball (afiliacions a la Seguretat Social segons seu de l’empresa al règim general i al règim especial de treballadors autònoms) a la comarca ha augmentat un 3,7% el 30 de juny de 2022 respecte a un any enrere, fins als 332.695, la tercera xifra més elevada des de 2008 (inici de la sèrie disponible)[1], només per darrere de les xifres de març 2022 i desembre 2021. Aquest creixement és menys intens que el registrat pel conjunt de Catalunya (4,2%). Amb tot, però, la xifra de llocs de treball s’ha reduït un -1,2% respecte al trimestre anterior.

Segons el tipus de règim d’afiliació s’observa un creixement entre els assalariats/des (4,4%) mentre que el nombre d’autònoms/es es manté (0,0%). De fet, l’informe apunta que la xifra d’assalariats/des és la segona més elevada des de l’inici de la sèrie històrica, el 2008.

Per grans sectors econòmics, respecte a l’any anterior el nombre d’autònoms només ha crescut als serveis (0,4%), i ha disminuït a la resta: un -4,0% a l’agricultura, un -1,2% a la indústria i un -1,1% a la construcció. El nombre d’assalariats ha augmentat a tots els grans sectors econòmics respecte a l’any anterior (excepte a l’agricultura): un 5,0% als serveis, un 3,8% a la construcció i un 2,1% a la indústria.

Pel que fa a la grandària de l’empresa, el nombre d’assalariats ha crescut a tots els trams analitzats, a excepció de les microempreses (-0,4%): un 2,1% a les empreses petites (de 10 a 49 treballadors), un 8,0% a les empreses mitjanes (de 50 a 249 treballadors) i un 6,0% a les empreses grans (de 250 treballadors o més).

La comarca supera per primera vegada, des del 2012, els 364.000 afiliats/des

Si s’analitza a la residència padronal de l’afiliat, en lloc de la seu de l’empresa, els afiliats han augmentat un 3,0% a la comarca respecte a un any enrere, fins a les 364.752 persones a finals de juny de 2022, la xifra més elevada des del 2012 (inici de la sèrie disponible).

Per sexe, el creixement ha estat més intens entre les dones (3,8%) que entre els homes (2,3%). Els afiliats registren un augment a tots els grans grups d’edat, a excepció de les persones compreses entre els 30 i 44 anys (-1,9%). Ara bé, per nacionalitat, cal destacar el creixement relatiu del 10,1% entre els afiliats de nacionalitat estrangera —que representen el 10,4% del total—, en front del 2,2% dels afiliats de nacionalitat espanyola.

Respecte als nivells previs a la pandèmia (juny 2019), el nombre d’afiliats ha augmentat en tots els col·lectius analitzats, excepte entre les persones de 30 a 44 anys que encara no han assolit nivells anteriors a la crisi (-10,6% menys).

Si es comparen les afiliacions segons seu social i per residència padronal, el nombre és superior en el segon cas (un 10% més); el motiu de la diferència és que alguns treballadors residents al Baix Llobregat es traslladen a una comarca diferent per treballar. Quantitativament, hi ha al voltant de 4.000 afiliats/des que no estan comptabilitzats en un lloc de treball de la comarca.

Catorzè mes consecutiu de descens de l’atur que contribueix a assolir una nova xifra mínima

Paral·lelament a l’evolució positiva de les dades de teixit empresarial i ocupació, el nombre d’aturats s’ha situat en 34.565 persones a 30 de juny, la xifra més baixa des del juliol de 2008.

En termes interanuals, es registra una disminució del 23,4% al juny, reducció lleugerament menys intensa a la registrada al conjunt de Catalunya (-24,2%). Per sexe, la disminució anual és més notable entre els homes (-25,2%) que entre les dones (-22,1%). La reducció de l’atur per trams d’edat ha estat menys intensa a mesura que augmentava el grup d’edat, del -38,1% entre les persones menors de 30 anys al -9,2% de 55 anys o més. Per últim, l’atur disminueix a tots els tipus d’ocupació per sobre el 19%, excepte als operadors d’instal·lacions de màquines (-17,7%) i directors i gerents (-17,6%); destaca la disminució en termes absoluts de -3.503 persones entre les ocupacions elementals i -2.753 persones entre els treballadors de la restauració, personals i venedors.

L’estimació de la taxa d’atur registral se situa en el 9,1% el juny, la xifra més baixa des de juny de 2008.

[1] Cal tenir present que des de desembre de 2020 les dades són provisionals i que l’Idescat realitza la publicació i l’explotació estadística dels fitxers d’afiliacions i comptes de cotització de la Seguretat Social que rep de la Tresoreria General de la Seguretat Social. Abans d’aquesta data la publicació de les dades detallades estava a càrrec de l’Observatori de Treball i Model Productiu de la Generalitat de Catalunya. Per aquest motiu la comparativa de la sèrie històrica podria ser no totalment comparable en algunes variables i àmbits geogràfics.