Sala de premsa

Notes de premsa

El Baix Llobregat durant el primer trimestre accelera la creació de llocs de treball per sobre de la mitjana catalana i assoleix un creixement interanual del 2,5%

En concret, la comarca ha assolit gairebé 324.000 llocs de treball, una xifra rècord en un primer trimestre.

El Baix Llobregat ha tancat el primer trimestre del 2021 amb 323.929 llocs de treball (afiliacions a la Seguretat Social segons seu de l’empresa al règim general i al règim especial de treballadors autònoms), una xifra rècord en un primer trimestre, la segona més elevada des del 2008 (inici sèrie disponible) i que certifica un creixement interanual del 2,5%. A més, aquest comportament és força més positiu que el registrat pel conjunt de Catalunya, on la mitjana del creixement respecte fa un any és 8 dècimes inferior (1,7%).

Aquesta és la tendència del mercat del treball i una de les principals conclusions que es desprèn de l’Informe trimestral del teixit empresarial i mercat del treball, que elaboren conjuntament la Cambra del Baix Llobregat i el Gabinet d’Estudis Econòmics de la Cambra de Barcelona.

En aquest sentit, però, cal tenir en compte que aquest creixement dels llocs de treball està influenciat per la disminució d’afiliacions que es va produir el març de 2020 a conseqüència de l’aplicació de l’estat d’alarma (amb mesures de confinament domiciliari i restriccions de mobilitat) per contenir l’expansió del virus. Així, si es compara la xifra de llocs de treball de març de 2021 amb els nivells previs a la pandèmia, encara se situaria lleugerament per sota de la de finals del 2019 (-1,4%), però per sobre del març del 2019 (2,8%). Igualment, cal tenir present que aquestes dades no inclouen les persones que estan en ERTO i que continuen donades d’alta com a afiliades que cotitzen malgrat que no estan laboralment actives.

Segons el tipus de règim d’afiliació s’observa una evolució positiva més intensa el març de 2021 respecte el març de 2020 entre els assalariats (2,9%) que els autònoms (0,3%). Tanmateix, en comparació amb el  període previ a la pandèmia (31 de desembre 2019), la disminució relativa és menor entre els autònoms (-0,8%) que entre els assalariats (-1,5%).

En termes locals, hi ha un 1,6% menys d’afiliats a la Seguretat Social  que els nivells previs a la pandèmia

Si s’atén a la residència padronal de l’afiliat, en lloc de la seu de l’empresa, els afiliats han augmentat un 0,5% a la comarca respecte a un any enrere, fins a les 350.141 persones a finals de març de 2021. Així i tot, encara es resta un 1,6% per sota dels 356.058 afiliats amb què es va tancar el primer trimestre del 2019.

Per sexe, l’evolució ha estat força similar (0,7% els homes i 0,3% les dones). Els afiliats registren un augment a tots els grans grups d’edat, a excepció de les persones compreses entre els 30 i 44 anys (-3,4%). Per nacionalitat, cal destacar el notable creixement relatiu d’afiliats entre les persones de nacionalitat estrangera, un 4,8% (0,1% els espanyols). Respecte al mateix trimestre previ a la pandèmia (març  2019), el nombre d’afiliats ha augmentat només entre els majors de 44 anys i els estrangers. Si es comparen les afiliacions segons seu social i per residència padronal, el nombre és superior en el segon cas (un 8% més); el motiu de la diferència és que alguns treballadors residents al Baix Llobregat es traslladen a una comarca diferent per treballar.

L’atur a màxims, però amb tendència a la baixa

El Baix Llobregat va tancar a 31 de març amb un total de 50.532 persones a l’atur, un 18,9% més que el mateix mes del 2020 (amb efectes de l’estat d’alarma durant la segona quinzena), però un 1,7% menys que el mes anterior. Per sexe, el creixement relatiu anual és més elevat entre els homes (20%) que entre les dones (18%). L’augment de l’atur per trams d’edat ha oscil·lat entre el 13% de les persones de 55 anys o més i el 23% de les persones de 45 a 54 anys. Per últim, per tipus d’ocupació, destaquen els creixements de l’atur per sobre del 20% dels treballadors de la restauració, d’activitats agrícoles, ramaderes i pesqueres i dels professionals científics i intel·lectuals.

Sense dades comarcals del teixit empresarial

L’Informe trimestral del teixit empresarial i mercat del treball presentat no incorpora les dades corresponents als comptes de cotització (empreses) ni a les afiliacions a la Seguretat Social (llocs de treball) per sector econòmic, perquè l’Observatori de Treball i Model Productiu de la Generalitat de Catalunya les ha deixat d’actualitzar des del tercer trimestre del 2020. Des de la Cambra del Baix Llobregat es denuncia aquesta falta dades, ja que obstaculitza la profunda anàlisi economicoempresarial del territori i obliga a analitzar-ho amb dades agregades a escala nacional.

Tot i això, la corporació ha apostat per seguir analitzant l’estructura economicoempresarial del Baix Llobregat trimestre a trimestre, per la qual ha redissenyat el contingut de l’informe a les dades que hi ha actualment disponibles a l’espera de poder afegir de nou, tan bon punt es publiquin, les dades relatives al teixit empresarial.