Sala de premsa

Notes de premsa

El Baix Llobregat tanca el 2021 amb la millor xifra de llocs de treball a la comarca des del 2008, fregant-ne els 334.500

La xifra d’empreses a la comarca, tot i ser superior a la del tancament de l’any anterior (+2,4%), encara no ha recuperat els nivells previs a l’esclat de la pandèmia (-5,8%).

El Baix Llobregat ha tancat el 2021 amb un total de 334.491 llocs de treball al desembre, la xifra més elevada des del 2008 i un 3,7% més que l’any anterior, tot i que ha estat un creixement lleugerament menys intens que al conjunt de Catalunya, on interanualment els llocs de treball han crescut un 4,2%. En comparació amb el tancament del 2019, abans que esclatés la crisi sanitària, els llocs de treball a la comarca han crescut un 2%. Per contra, el teixit empresarial registra un creixement del 2,4% interanual, però encara manquen 1.308 empreses per assolir els nivells preCovid19, un -5,8%.

Així s’extreu de l’Informe trimestral del teixit empresarial i mercat del treball al Baix Llobregat elaborat pel Gabinet d’Estudis Econòmics de la Cambra de Barcelona, que inclou també informació sobre els afiliats, nombre d’empreses i l’atur de la comarca durant el quart trimestre del 2021.

L’agricultura, única activitat que perd tant assalariats com autònoms

Segons el règim d’afiliació, el Baix Llobregat ha tancat el 2021 amb 283.607 assalariats i 50.884 autònoms, un 4,2% i un 1,3% més respectivament en comparació al desembre de 2020. La xifra d’assalariats és la més elevada des de 2008, mentre que la d’autònoms és la més elevada des de 2010.

Per grans sectors, respecte a un any enrere els autònoms ha crescut un 1,6% als serveis, un 0,2% a la construcció i han baixat un 0,2% a la indústria. Pel que fa als assalariats, han augmentat un 4,9% als serveis, un 4,1% a la construcció i un 1,2% a la indústria. Finalment, l’agricultura ha tancat el desembre amb un -9,3% d’assalariats i un -2,9% d’autònoms que l’any anterior.

Si prenem com a referència la grandària de l’empresa, la xifra d’assalariats ha crescut a tots els trams analitzats a l’informe: un 3,7% a les empreses de fins a 50 treballadors, un 4,4% a les de 51 a 250 treballadors i un 4,6% a les empreses de 251 treballadors o més.

La millor dada d’afiliats des del 2012

Els afiliats segons la residència padronal a la comarca també han assolit bons resultats amb un augment d’un 3% respecte a un any enrere fins a les 361.788 persones a finals de desembre de 2021. Es tracta de la xifra més elevada des del 2012 (inici de la sèrie disponible), i també és un 1% superior a la registrada el desembre del 2019, abans que s’iniciés la crisi de la Covid-19.

El creixement d’afiliats a la comarca ha estat més intens entre les dones (3,4%) que entre els homes (2,7%) i s’ha registrat un augment a tots els grans grups d’edat, a excepció de les persones compreses entre els 30 i 44 anys (-2,0%). Per nacionalitat, cal destacar el creixement relatiu d’afiliats entre les persones de nacionalitat estrangera, un 7,8% (2,5% els de nacionalitat espanyola).

Respecte als nivells previs a la pandèmia (desembre 2019), el nombre d’afiliats ha augmentat a totes les variables analitzades, excepte entre les persones de 30 a 44 anys que encara no han assolit nivells anteriors a la crisi (-7,5% menys). Si es comparen les afiliacions segons la ubicació de l’empresa i per residència padronal, el nombre és superior en el segon cas (un 8% més), ja que alguns treballadors residents al Baix Llobregat es traslladen a una comarca diferent per treballar.

Més empreses que el 2020, però menys que abans de la crisi

El nombre d’empreses (comptes de cotització) al Baix Llobregat ha crescut un 2,4% a finals de desembre de 2021 respecte a un any enrere fins a les 21.074 empreses. Aquesta evolució és la mateixa que la registrada pel conjunt de Catalunya (2,4%).

Malgrat que la xifra d’empreses han crescut anualment des de març, encara no s’ha recuperat el teixit empresarial d’abans de la crisi. Així, si es compara la dada de desembre 2021 amb els nivells previs a la pandèmia (desembre 2019), es troba un 5,8% per sota (un -5,7% en el cas de Catalunya).

L’atur més baix en 13 anys en un mes de desembre

El Baix Llobregat ha tancat el 2021 amb 36.875 persones aturades a 31 de desembre, la segona xifra més baixa des de l’agost del 2008 (només per sobre la dada del mes anterior). En termes interanuals, el ritme de descens s’intensifica per vuitè mes consecutiu fins a un -25,5% el desembre, en línia amb la disminució registrada a Catalunya (-25,8%).

La disminució anual és més notable entre els homes (-28,9%) que entre les dones (-22,9%). La reducció de l’atur per trams d’edat ha oscil·lat entre el -47,1% de les persones més joves (menors de 30 anys) i el -7,1% de 55 anys o més. Per últim, l’atur disminueix a tots els tipus d’ocupació, entre els quals destaca la caiguda en termes relatius dels professionals científics i intel·lectuals (-29,2%) i en termes absoluts la disminució de 4.205 persones en les ocupacions elementals.

Finalment, l’estimació de la taxa d’atur registral al Baix Llobregat se situa en el 9,6% el desembre, la xifra més baixa per aquest mes des de 2008.