Sala de premsa

Notes de premsa

El Barcelonès Nord continua recuperant empreses en un segon trimestre marcat per xifres històriques en ocupació

Els llocs de treball als 3 municipis que formen aquesta àrea creixen un 2,4% respecte a l’any anterior fins als 89.580, la xifra més elevada des de setembre del 2008.

Els municipis del Barcelonès Nord (Badalona, Sant Adrià de Besós i Santa Coloma de Gramenet) han tancat el segon trimestre de l’any amb 7.696 empreses, un 2,3% més respecte a un any enrere i un 1,7% més que el trimestre anterior. El teixit empresarial continua així la recuperació amb un creixement més intens que el del conjunt de Catalunya durant el segon trimestre (1,2%).

Així es conclou en l’Informe trimestral del teixit empresarial i mercat del treball del Barcelonès Nord, publicat per la Cambra del Barcelonès Nord i elaborat pel Gabinet d’Estudis Econòmics de la Cambra de Barcelona, que analitza també el comportament dels llocs de treball, els afiliats segons residència padronal i l’atur registrat.

Bona marxa del mercat de treball durant el segon trimestre

El mercat de treball, que durant el primer trimestre ja demostrava que deixava enrere la crisi, ha continuat creixent aquest segon trimestre. En concret, el nombre de llocs de treball (afiliacions a la Seguretat Social segons seu de l’empresa al règim general i al règim especial de treballadors autònoms) al Barcelonès Nord ha augmentat un 2,4% el 30 de juny respecte a un any enrere fins als 89.580, la xifra més elevada des de setembre de 2008[1]. Això sí, aquest creixement ha estat menys intens que el registrat pel conjunt de Catalunya (4,2%) i s’ha desaccelerat respecte d’altres períodes.

Si analitzem els llocs de treball segons el tipus de règim d’afiliació, al tancament del primer trimestre els municipis del Barcelonès Nord compten amb 68.815 assalariats/es i 20.765 autònoms/es.

Respecte a l’any anterior, els assalariats/es han crescut un 3,4%, mentre que entre els autònoms/es s’ha donat una lleugera disminució (-0,7%). Pel que fa a la grandària de l’empresa, les persones assalariades han crescut un 1,7% a les microempreses (de fins a 9 treballadors), un 5,9% a les petites (de 10 a 49 treballadors) i un 7,8% entre les empreses grans (de 250 treballadors o més). En canvi, ha disminuït un 3,2% entre les empreses mitjanes (de 50 a 249 treballadors).

Més de 63.000 residents al Barcelonès Nord es traslladen fora per treballar

Si s’atén a la residència padronal de l’afiliat, en lloc de la seu de l’empresa, els afiliats han augmentat un 3,8% respecte a un any enrere, fins a les 153.447 persones a finals de juny de 2022, la xifra més elevada des del 2012 (inici de la sèrie disponible). El creixement ha estat més intens entre les dones (4,1%) que entre els homes (3,6%). Els afiliats registren un augment a tots els grans grups d’edat, a excepció de les persones compreses entre els 30 i 44 anys (-0,3%).

Per nacionalitat, cal destacar el creixement del 10,9% entre els afiliats/es de nacionalitat estrangera —que representen el 17,7% del total—, enfront del 2,4% dels de nacionalitat espanyola. Respecte als nivells previs a la pandèmia (juny 2019), el nombre d’afiliats ha augmentat en tots els col·lectius analitzats, excepte entre les persones menors de 45 anys (-6,9%) i els nacionals (-0,9%).

Si es comparen les afiliacions segons seu social i per residència padronal, el nombre és molt superior en el segon cas (un 70% més). El motiu de la diferència és que molts treballadors residents al Barcelonès Nord es traslladen a una comarca diferent per treballar. Quantitativament, hi ha al voltant de 63.000 afiliats/des que no estan comptabilitzats en un lloc de treball de l’esmentada àrea.

La xifra més baixa d’atur des de l’agost del 2008

El Barcelonès Nord ha tancat el trimestre amb 21.238 persones aturades, la xifra més baixa des de l’agost 2008. En termes interanuals, es registra una disminució del 23,8%, lleugerament menys intensa a la registrada al conjunt de Catalunya (-24,2%).

La disminució anual és més notable entre els homes (-26,6%) que entre les dones (-21,6%). La reducció de l’atur per trams d’edat ha estat menys intensa a mesura que augmenta el grup d’edat, del -36,5% entre les persones menors de 30 anys al -10,7% en les de 55 anys o més. Per acabar, l’atur disminueix a tots els tipus d’ocupació i destaquen les caigudes en termes absoluts dels treballadors d’ocupacions elementals (-2.500) i els de la restauració, personals i venedors (-1.836).

L’estimació de la taxa d’atur registral se situa al juny en l’11,4% a Santa Coloma de Gramenet, l’11,8% a Badalona, i el 15,5% a Sant Adrià del Besós, les xifres més baixes des del juny 2008 per a Badalona i des de setembre 2008 per Santa Coloma de Gramenet, i la segona taxa més baixa per a aquest mes des de 2009 per a Sant Adrià del Besós (només per darrere de la xifra del juny del 2019).

[1] Cal tenir present que des de desembre de 2020 les dades són provisionals i que l’Idescat realitza la publicació i l’explotació estadística dels fitxers d’afiliacions i comptes de cotització de la Seguretat Social que rep de la Tresoreria General de la Seguretat Social. Abans d’aquesta data la publicació de les dades detallades estava a càrrec de l’Observatori de Treball i Model Productiu de la Generalitat de Catalunya. Per aquest motiu la comparativa de la sèrie històrica podria ser no totalment comparable en algunes variables i àmbits geogràfics.