Sala de premsa

Notes de premsa

El Baròmetre Cambra analitza com està afectant la Covid-19 a l’economia

A través d’una sèrie d’indicadors s’extrau una fotografia de quina és la situació real de l’economia i es presentaran propostes per pal·liar els efectes de la crisi.

17/09/2020

economia

La Cambra de Barcelona inicia el Baròmetre Cambra, un seguiment mensual de l’evolució de l’economia catalana i, en concret, de com està afectant la Covid-19. A través d’una sèrie d’indicadors s’extrau una fotografia de quina és la situació real de l’economia per proposar actuacions que puguin pal·liar els efectes de la crisi.

En el primer Baròmetre Cambra es pot veure que l’economia catalana es recupera progressivament de l’aturada que va patir a causa del confinament. Tot i així, a l’agost s’ha frenat la bona tendència que portava els mesos previs per la important concentració de l’activitat econòmica d’aquest mes en el sector turístic i pels resultats dolents que ha viscut aquest sector, especialment aquell més orientat al turisme estranger. Per contra, la construcció, la indústria i les exportacions es recupera a bon ritme.

Economia espanyola en l’entorn internacional
  L’economia de l’Eurozona i dels Estats Units continuen la recuperació gradual els mesos de juliol i agost, mentre que Espanya s’allunya de la tendència global i retrocedeix. Segons el Composite Leading Indicator l’estat espanyol hauria frenat la seva recuperació durant els mesos de juliol i agost, fins al punt de retrocedir a valors de maig.

En aquest mateix sentit, mentre que l’índex de les borses mundials ha recuperat totalment la caiguda per la bona evolució dels mercats nord-americans i asiàtics, la borsa espanyola no mostra signes de recuperació.

Ocupació
  El nombre real d’assalariats ocupats (descomptant els assalariats en ERTO) se situa encara un 10% (o unes 300.000 persones) per sota dels nivells “normals” i mostra un marcat alentiment a l’agost, fet que reflecteix el fort impacte de la situació sanitària sobre l’ocupació al sector turístic.
Nombre d’empreses
  El nombre d’empreses actives se situa en unes 239.000 a l’agost, 18.668 empreses menys que abans de l’esclat de la pandèmia i un 7,7% per sota de les quals havia a l’agost de 2019. Com en el cas de l’ocupació, la destrucció del teixit empresarial empitjora a l’agost.
Energia i transport
  El consum d’energia elèctrica assenyala que la intensa recuperació que es va produir al juny s’hauria estabilitzat al juliol, especialment als serveis. En total, el consum d’energia elèctrica a l’agost ha estat 9,4 per sota de l’any passat.

La recuperació de la mobilitat de viatgers, tant en transport públic com en transport privat a l’àmbit metropolità de Barcelona, també es frena a l’agost i se situa un 46% i 14% per sota dels nivells de l’any anterior, respectivament.

Consum
  La recuperació al comerç està sent desigual per tipus d’establiment. Mentre que l’equipament llar i l’alimentació pràcticament s’han recuperat, l’equipament personal es situa un -27% per sota dels nivells normals.

Les matriculacions de turismes donen un senyal clar de recuperació fins al juliol, animades tant per les ajudes públiques a la compra com pels estalvis de les famílies.

Inversió
  La inversió en construcció sembla recuperar-se amb rapidesa. El consum de ciment se situa pràcticament als nivells de fa un any.

Pel que fa a la inversió productiva, la compra de vehicles industrials també millora al juliol, tot i situar-se un 15% per sota dels nivells de fa un any.

Indústria i exportació
  És l’únic indicador del Baròmetre Cambra que tanca en verd, fet que explica que tant les exportacions com la indústria presenten una bona recuperació.

Les exportacions es recuperen amb força al juny, però encara se situen un 12% per sota de les registrades fa un any i la producció industrial va recuperant el pols, ja que només li resta un 6,5% per retornar als nivells normals de fa un any.

Turisme
  El sector turístic està sent el més afectat per la Covid-19 i el que trigarà més temps en recuperar els nivells pre-crisi. Les pernoctacions hoteleres tant de turisme domèstic com estranger han caigut dràsticament, un -48% i -87,7%, respectivament.

En aquesta mateixa línia, l’aeroport de Barcelona presenta una reducció dràstica del moviment de passatgers (-79,5%) aquest mes d’agost.