Sala de premsa

Notes de premsa

El deute en infraestructures de l’Estat amb Catalunya supera els 2.600 milions d’euros

En compliment de la Disposició Addicional 3a. de l'Estatut, l'Estat hauria de transferir a la Generalitat 970 milions aquest any i 719 milions el 2013.

Després de cinc anys de l’entrada en vigor de la Disposició Addicional 3a. de l’Estatut, la Cambra actualtiza el càlcul del deute pendent de l’Estat amb Catalunya en matèria d’inversió en infraestructures.

L’any 2007 està completament liquidat. Mentre que dels anys 2008 i 2009, l’Estat deu a Catalunya 970 milions d’euros, que hauria de transferir a la Generalitat l’any 2012, si bé no hi ha cap partida prevista en el projecte de pressupostos presentat.