Sala de premsa

Notes de premsa

El Gremi d’Hotels de Barcelona ocuparà l’última vocalia del ple de la Cambra

La proclamació oficial del Gremi d’Hotels de Barcelona es farà el proper 2 d’octubre.

27/09/2019

Barcelona, 27 de setembre de 2019.- El Gremi d’Hotels de Barcelona, representat per l’empresari Eduard Torres, ocuparà l’última vocalia del ple de la Cambra que restava per cobrir de les 14 reservades a les empreses de major aportació voluntària.

Exhaurit el termini de presentació de candidatures i sense que se n’hagi presentat cap altra, el Comitè Executiu de la Cambra, constituït com a Junta Electoral, procedirà a la proclamació oficial del Gremi d’Hotels de Barcelona el proper 2 d’octubre.

El president de la Cambra de Barcelona, Joan Canadell, ha valorat positivament la candidatura, que respon a la voluntat del nou executiu que aquesta vocalia fos ocupada per un gremi o associació que representés l’interès col·lectiu d’un sector i, en aquest sentit, la patronal compta amb una capacitat de representació de tot el sector hoteler de la ciutat i província.

Amb aquesta proclamació queden ocupades les 14 vocalies reservades a les empreses de major aportació voluntària i es dona per finalitzat el procés electoral de renovació dels òrgans de govern de la Cambra de Barcelona.

El Ple de la Cambra, que és l’òrgan de govern i representació de la Cambra, quedarà així representat per 60 vocalies: 40 empreses elegides per sufragi, 14 vocalies reservades per a les empreses de major aportació voluntària i 6 membres elegits a proposta de les organitzacions empresarials, territorials i intersectorials més representatives.