Sala de premsa

Notes de premsa

El Maresme perd gairebé 1.000 empreses respecte als nivells de fa un any

La pandèmia de la Covid-19 ha impactat en tots els sectors representatius de l’economia comarcal, especialment, en les empreses industrials amb una reducció relativa de més del 10% respecte a l’any passat.

 

 

El Maresme ha tancat el tercer trimestre amb 11.673 empreses, xifra similar a la del trimestre anterior, però un 7,4% per sota de la del mateix trimestre del 2019. En aquest sentit la recuperació del teixit empresarial després de la forta caiguda del març i el juny és gradual i al mateix ritme que la mitjana catalana. Aquesta és una de les principals conclusions que es recullen del primer Informe trimestral del teixit empresarial i mercat del treball que elaboren conjuntament la Cambra del Maresme i el Gabinet d’Estudis Econòmics de la Cambra de Barcelona.

Per sectors i en termes interanuals, el teixit empresarial es contrau de manera generalitzada. De major a menor pes de l’activitat, la reducció als serveis és del -7,3%, a la indústria del -10,2%,    -4,9% a la construcció i -19,6% a l’agricultura (activitat amb un pes marginal).

Segons la dimensió empresarial, el nombre de microempreses (fins a 10 treballadors i amb un pes del 88% a la comarca) disminueix un 7,5% el 3T en termes anuals, alhora que es registren un 5,2% menys d’empreses d’entre 11 i 50 treballadors (el 10% del total). En comparació amb el 2T 2020, destaca la recuperació entre les empreses grans (més de 251 treballadors) que, tot i tenir un pes molt reduït sobre el total d’empreses (0,2%), ocupen quasi el 24% dels assalariats totals al territori. A la resta de trams, el nombre de petites i mitjanes s’ha reduït per sobre de l’1% i les de menys de 10 treballadores s’han mantingut estables.

El mercat de treball es recupera lentament pels augments als serveis i la construcció

El nombre d’assalariats augmenta un 1% el 3T 2020 respecte al trimestre anterior fins als 96.656. Tanmateix, en termes anuals aquesta xifra encara es manté un 6% per sota de les afiliacions del 3T 2019, nivell previ a la pandèmia. Igualment, cal tenir present que aquesta dada recull  els treballadors que actualment estan en situació d’ERTO –a 30 d’octubre hi ha 9.009 persones perceptores d’una prestació per ERTO a la comarca, segons dades del Servei Públic d’Ocupació Estatal. 

En termes trimestrals, la recuperació del mercat de treball s’observa als serveis amb un augment de les afiliacions de l’1,4%, i a la construcció amb un increment del juny al setembre de l’1,1%, mentre que a la indústria ha continuat la reducció (-1,4%). En termes anuals i relatius, la contracció és generalitzada, però amb més intensitat als serveis (-6,3%) i la indústria (-5,8%). 

Quant als autònoms, aquest darrer trimestre s’han registrat 35.670, xifra força similar tant a la del trimestre anterior (+0,6%) com a la del 3T 2019 (-0,4%). En comparació amb l’evolució anual de la mitjana catalana (-0,5%), la recuperació és lleugerament més lenta a la comarca si es té en compte que la caiguda al juny vas ser més suau. Per sectors, la construcció és l’únic que presenta una evolució positiva tant en termes anuals com trimestrals amb augments del 2% i l’1,1%, respectivament. A la resta, predomina l’estabilitat respecte al segon trimestre, i en termes anuals destaca la reducció del nombre d’autònoms a la indústria (-2,9%), mentre que als serveis es mantenen estables. 

Pel que fa a les xifres d’atur, el nombre d’aturats ha estat de 29.681 al setembre, un 25,5% més que el mateix mes del 2019 (amb 23.649 persones aturades). La xifra d’aturats es va reduir del maig al juliol, però va tornar a repuntar a l’agost. De fet, ara només se situa un 0,6% per sota del màxim del maig (29.848), nivells que no s’assolien des de finals del 2016. 

Una nova eina per analitzar l’evolució econòmica del Maresme

L’Informe trimestral del teixit empresarial i mercat del treball és una publicació que ha posat en marxa la Cambra del Garraf juntament amb el Gabinet d’Estudis Econòmics de la Cambra de Barcelona per tal d’oferir una monitorització i seguiment de l’evolució econòmica de la comarca. El document que s’elaborarà trimestralment analitza l’evolució del teixit empresarial, així com del mercat de treball amb dades d’assalariats, autònoms i aturats. 

La publicació permetrà així acomplir un dels objectius que es marca la corporació territorial de donar suport i assessorament a les empreses, ja que mitjançant aquesta es podrà monitoritzar la recuperació econòmica del territori per l’impacte de la Covid-19.