Sala de premsa

Notes de premsa

El Maresme registra el millor tancament d’any pel que fa a llocs de treball des del 2008, amb 138.476 afiliacions

La xifra d’empreses a la comarca, tot i ser superior a la del tancament de l’any anterior (+3,3%), encara no ha recuperat els nivells previs a l’esclat de la pandèmia (-3,3%).

El Maresme ha tancat l’any 2021 amb bones notícies al seu mercat del treball. Concretament, a finals de desembre, la comarca va assolir un total de 138.476 llocs de treball, la xifra més elevada d’afiliacions per a un mes de desembre des del 2008. Aquesta dada també és un 4,1% superior a l’any anterior, pràcticament el mateix creixement que al conjunt de Catalunya, i un 1,8% més gran que els llocs de treball registrats el desembre del 2019, abans de la pandèmia. Altrament, el teixit empresarial encara s’està recuperant de la Covid-19, concretament, la comarca compta amb 11.978 empreses, 413 empreses menys respecte als nivells prepandèmics.

Així s’extreu de l’Informe trimestral del teixit empresarial i mercat del treball al Maresme elaborat pel Gabinet d’Estudis Econòmics de la Cambra de Barcelona, que inclou també informació sobre els afiliats i l’atur de la comarca durant el quart trimestre del 2021.

Tots els grans sectors incrementen la seva ocupació

Si analitzem les afiliacions a la comarca segons el tipus de règim d’afiliació, el Maresme va tancar l’any 2021 amb un total de 101.587 persones assalariades, un 4,8% més que l’any anterior, i 36.889 autònomes, un 2,3% més. Així, la xifra de persones assalariades és la més elevada per a un mes de desembre des del 2008, mentre que la d’autònomes és la més elevada des del 2009.

Tots els grans sectors econòmics analitzats a l’informe han incrementat la seva ocupació interanual tant de persones assalariades com autònomes. Concretament, la xifra de persones autònomes ha crescut respecte a un any enrere un 2,5% als serveis, un 1,8% a l’agricultura, un 1,6% a la construcció i un 1,5% a la indústria. Pel que fa a les persones assalariades, aquestes han crescut un 5,3% als serveis, un 4,1% a la construcció i un 2,3% a la indústria.

Segons la grandària de l’empresa, les persones assalariades han crescut un 4,0% a les empreses de fins a 50 professionals, un 7,4% a les de 51 a 250 professionals i un 4,3% a les empreses de 251 professionals o més.

La millor dada de persones afiliades per a un mes de desembre des del 2012

Si s’atén a la residència padronal, en lloc de la seu de l’empresa, les persones afiliades al Maresme han augmentat un 3,6% respecte a un any enrere, fins a les 189.562 persones a finals de desembre de 2021, la xifra més elevada per aquest mes des del 2012 (inici sèrie disponible). Aquesta dada també és un 2,3% superior a la del desembre del 2019, abans de l’esclat de la crisi sanitària.

El creixement ha estat més intens entre les dones (3,9%) que els homes (3,4%). Així mateix, s’ha registrat un augment a tots els grans grups d’edat, a excepció de les persones d’entre 30 i 44 anys (-0,8%). Per nacionalitat, cal destacar el creixement relatiu de persones afiliades de nacionalitat estrangera, un 9,4% (3,0% els de nacionalitat espanyola). Respecte als nivells prepandèmia (setembre 2019), les persones afiliades ha augmentat a totes les variables analitzades, excepte entre les persones de 30 a 44 anys que encara no han assolit els nivells previs a la crisi (-5,1% menys).

Si es comparen les afiliacions segons seu social i per residència padronal, el nombre és superior en el segon cas (un 37% més); el motiu de la diferència és que molts professionals residents al Maresme es traslladen a una comarca diferent per treballar.

Més empreses que el 2020, però menys que abans de la crisi

El nombre d’empreses (comptes de cotització) al Maresme ha augmentat un 3,3% a finals de desembre de 2021 respecte a un any enrere fins a les 11.978 empreses, una evolució que ha estat més intensa que la registrada pel conjunt de Catalunya (2,4%).

Tot i que les empreses han registrat un creixement anual des de març, encara no s’ha recuperat el total del teixit empresarial anterior a la crisi. Així, si es compara la dada de desembre del 2021 amb la de desembre del 2019, aquesta encara es troba un 3,3% per sota (un -5,7% en el cas de Catalunya).

L’atur més baix per a un mes de desembre en 13 anys

El Maresme ha tancat l’any amb 23.202 persones aturades el 31 de desembre, la xifra més baixa per a aquest mes des del 2008. En termes interanuals, el ritme de descens s’intensifica per vuitè mes consecutiu (des del maig del 2021) fins a un -24,3% el desembre, disminució lleugerament menys pronunciada a la registrada al conjunt de Catalunya (-25,8%).

La disminució anual és més intensa entre els homes (-27,7%) que entre les dones (-21,6%). El descens de l’atur per trams d’edat ha oscil·lat entre el -46,0% de les persones més joves (menors de 30 anys) i el -7,3% de 55 anys o més. Per últim, l’atur disminueix a tots els tipus d’ocupació, destaquen les caigudes en termes absoluts entre els treballadors de la restauració, personals i venedors i de les ocupacions elementals (més de 1.900 aturats menys en ambdós casos).

Finalment, l’estimació de la taxa d’atur registral a la comarca del Maresme se situa en l’11,9% el desembre, la xifra més baixa per a aquest mes des del 2008 (inici de la sèrie disponible).