Sala de premsa

Notes de premsa

El mercat laboral es contrau lleugerament al desembre però continua mostrant resiliència

La qualitat de l’ocupació continua millorant i representa un factor de suport addicional per a l’economia catalana.

03/01/2023

Les últimes dades de l’any confirmen la bona dinàmica del mercat laboral de Catalunya al llarg del 2022. Aquest fet i la contínua reducció en la temporalitat laboral representen un factor de suport per a l’economia catalana.

El mercat laboral de Catalunya ha mostrat una bona dinàmica al llarg del 2022

El mercat laboral continua exhibint fortalesa però alenteix el ritme de creació d’ocupació. Les afiliacions mitjanes a la Seguretat Social cauen lleugerament respecte al mes anterior (-2.132) i registren la primera caiguda mensual des de l’agost (Gràfic 1). En tot cas, continua sent el millor desembre en xifres d’ocupació des de l’inici de la sèrie l’any 2012 (3.615.780 afiliats el desembre de 2022). Així, les afiliacions s’estabilitzen des del setembre i confirmen novament la bona recuperació experimentada el 2022. En termes interanuals (Gràfic 2), la creació d’ocupació es modera per tercer mes consecutiu al 2,7%, però continua mostrant una dinàmica més positiva que la del conjunt de l’Estat (2,4%). Pel que fa a l’atur registrat, cau en 2.644 persones a Catalunya, una dinàmica molt similar a la tendència anterior a la Covid (-2.667 de mitjana al desembre entre 2017-2019). Aquesta caiguda de l’atur és compatible amb la caiguda de les afiliacions en la mesura en què es contrau la població disposada a treballar.

La qualitat de l’ocupació continua millorant des de la Reforma Laboral

L’afiliació al Règim General continua mostrant una evolució favorable de la qualitat de l’ocupació (Gràfic 3). Els afiliats amb contracte indefinit augmenten per quart mes consecutiu i ja representen el 80,5% del total dels afiliats al Règim General (+9,9 p.p. des de l’entrada en vigor completa de la Reforma Laboral el passat febrer de 2022). De fet, des de la seva entrada en vigor, només en el mes d’agost s’ha observat una lleugera reducció en el nombre d’afiliats al Règim General amb contracte indefinit.

La reducció en la temporalitat laboral és un suport per a l’evolució de l’economia catalana. Aquest fenomen tendeix a contribuir positivament sobre el consum privat en la mesura en què redueix la incertesa sobre els ingressos futurs.

L’ocupació entre els joves millora i confirma una bona dinàmica en el 2022

La dada de desembre confirma la bona dinàmica que ve registrant al llarg del 2022 la creació d’ocupació entre els joves (menors de 34 anys). L’afiliació de tots els grups d’edat entre 16 i 34 anys millora novament respecte al mes anterior i, en el conjunt de l’any, també registren una creació d’ocupació positiva. Aquesta dinàmica contrasta amb la tendència dels afiliats d’entre 35 i 44 anys, que és l’únic grup d’edat que encara no ha recuperat les xifres d’abans de la pandèmia. La resta de grups d’edat registren una afiliació positiva en el conjunt de l’any.

Finalment, la caiguda en les afiliacions a la Seguretat Social al Règim General respecte al mes de novembre (-1.528 afiliats) s’explica, principalment, pels sectors de la indústria manufacturera (-1.168), la construcció (-1.094), l’hostaleria (-3.592) i les activitats administratives (-3.915). En tots aquests sectors, aquesta caiguda de les afiliacions en el mes de desembre segueix la dinàmica dels últims anys.