Sala de premsa

Notes de premsa

El Ministeri de Foment continua prioritzant les inversions fora dels dos grans corredors europeus

El 2016, l’estat invertirà 1.027 milions al Corredor Mediterrani, enfront dels 1.191 milions que destinarà al Corredor Atlàntic i dels 1.881 milions fora dels corredors.

D’acord amb el projecte de Pressupostos Generals de l’Estat presentat aquesta setmana, la inversió en nova infraestructura ferroviària per al 2016, considerant tant l’AVE com la xarxa convencional, assoleix els 4.099 milions d’euros per a tota Espanya.

Tal com presenta la informació el Ministeri de Foment, el Corredor del Nord-oest (que inclou Castella-Lleó i Galícia) concentra el 28% de la inversió, just per damunt del Corredor Nord, amb el 25%, i clarament per darrera del Corredor Mediterrani, que rebria el 33% de la inversió i veuria així reconeguda la seva màxima prioritat (Taula 1).