Sala de premsa

Notes de premsa

El PIB creixerà el 2% el primer trimestre de 2015 i el 2,5% en el conjunt de l’any

Catalunya serà una de les comunitats més beneficiades el 2015 pels factors d’impuls externs: depreciació de l’euro, tipus interès baixos i caiguda del preu de petroli.

25/02/2015

El ritme de creixement de l’economia catalana s’ha accelerat força el quart trimestre de 2014, fins i tot més que al conjunt d’Espanya.

Segons estimacions de la Cambra i de l’equip AQR-Lab de la UB, el PIB català ha crescut el 0,6% intertrimestral el quart trimestre, dues dècimes més que l’avanç publicat per la Generalitat. Els darrers indicadors econòmics ens diuen que l’economia catalana ha superat les expectatives i s’ha comportant millor del que es preveia. D’acord amb aquestes estimacions, el creixement interanual del PIB passaria de l’1,3% el tercer trimestre a l’1,8% el quart trimestre de 2014, la xifra més elevada des de principis de 2008. En el conjunt de l’any 2014, el PIB català hauria crescut l’1,3%, pràcticament el mateix que l’economia espanyola (1,4%).