Sala de premsa

Notes de premsa

El Ple de la Cambra aprova el tancament dels comptes de 2012 i el pressupost de 2013

La Cambra de Comerç de Barcelona ha tancat la liquidació de l’exercici 2012 amb uns ingressos i despeses de 20,76 milions d’euros, en línia amb el pressupost aprovat.

22/03/2013

Els ingressos corresponents als serveis a les empreses i a l’execució de programes han experimentat un increment del 21,8% respecte a 2011, mentre que la despesa s’ha reduït en un 16,5%.