Sala de premsa

Notes de premsa

El sanejament del sector financer no ha de seguir castigant les PIMES solvents

La dificultat per trobar clients és el problema més esmentat per les PIMES entre abril i setembre del 2011, i se suma a un context de restriccions financeres que no cedeixen

03/01/2012

Segons una enquesta recent del Banc Central Europeu, “trobar clients” és el problema urgent que amb més freqüència mencionen les PIMES europees (Quadre 1). A Itàlia, Països Baixos, Portugal i Irlanda aquesta és la dificultat més àmpliament assenyalada. A les PIMES d’Alemanya, França, Àustria i Bèlgica té una importància secundària, per darrera de la manca de personal qualificat. Tant a Espanya com a Catalunya, el panorama és similar al del conjunt d’Europa, amb la diferència que al nostre país, la dificultat per augmentar les vendes està emmarcada en una situació de restriccions de finançament molt més dures que a la majoria de països europeus, amb l’excepció de Grècia, on ni tan sols les Administracions Públiques poden obtenir finançament extern.