Sala de premsa

Notes de premsa

El teixit empresarial del Barcelonès Nord es redueix més d’un 7% per l’impacte de la Covid-19

La Cambra del Barcelonès Nord i el Gabinet d’Estudis Econòmics de la Cambra de Barcelona creen l’Informe trimestral del teixit empresarial i mercat del treball , una publicació que permetrà analitzar l’evolució econòmica del territori.

El Barcelonès Nord (Badalona, Sant Adrià del Besós i Santa Coloma Gramenet) ha tancat el tercer trimestre amb 7.358 empreses, xifra superior a la del trimestre anterior (+1,3%), però un 7,3% per sota de la del mateix trimestre del 2019. Així doncs, la recuperació del teixit empresarial està sent més dinàmica que a la mitjana catalana si es té en compte que la caiguda del març va ser major. Aquesta és una de les principals conclusions que es recullen del primer Informe trimestral del teixit empresarial i mercat del treball que elaboren conjuntament la Cambra del Barcelonès Nord i el Gabinet d’Estudis Econòmics de la Cambra de Barcelona.

Per sectors i en termes interanuals, la contracció del teixit empresarial ha estat generalitzada amb reduccions força significatives: -4,8% a la construcció, -7,3% als serveis i -10% a la indústria. Respecte al segon trimestre, la construcció s’ha mantingut pràcticament estable i les empreses han augmentat als serveis i la indústria.

Segons la dimensió empresarial, el nombre de microempreses (fins a 5 treballadors i amb un pes del 75% al territori) disminueix un 8,1% el tercer trimestre en termes anuals, seguida de la reducció entre el nombre d’empreses de 51 a 250 treballadors (-9%), i les de 6 a 50 assalariats (-4,4%). En comparació amb el segon trimestre de 2020, només disminueix la quantitat d’empreses d’aquest darrer tram en un 1%, alhora que augmenten les de 51 a 250 (+5,6%).

Els serveis i la construcció, tractors de la recuperació del mercat de treball

El nombre d’assalariats augmenta un 2,9% el tercer trimestre de 2020 respecte al trimestre anterior fins als 61.911. Tanmateix, en termes anuals, aquesta xifra encara es manté per sota dels nivells previs a la pandèmia (-2,5%). Igualment, cal tenir present que aquesta dada recull els treballadors que estan actualment en ERTO (aproximadament 4.200 assalariats al conjunt de municipis bé en suspensió o reducció de jornada, segons dades del Ministeri de Treball i la Generalitat).

En termes trimestrals, la recuperació del mercat de treball s’observa als serveis amb un augment de les afiliacions del 3,4%, i a la construcció amb un increment del juny al setembre del 3,9%, mentre que a la indústria ha continuat la reducció (-1,3%). En termes anuals, la construcció és l’únic on es manté el nivell del 3T 2019, mentre que a la indústria i els serveis es registren reduccions del 4,5% i el 2,7%, respectivament.

Quant als autònoms, aquest darrer trimestre s’han registrat 21.120, xifra similar tant a la del trimestre anterior (+0,6%) com a la del tercer trimestre de 2019 (+0,5%). En comparació amb l’evolució anual de la mitjana catalana (-0,5%), la recuperació ha estat més dinàmica a la regió, tot i que s’ha de tenir en compte que el descens del juny va ser més suau. Per sectors, els serveis i la construcció presenten variacions positives tant en termes anuals com trimestrals

–d’aquestes destaca l’augment anual de l’1,9% a la construcció. En canvi, es redueixen lleugerament els autònoms a la indústria en termes trimestrals (-0,6%) i més significativament en termes anuals (-4,3%).

En darrer lloc, pel que fa a les xifres d’atur, el nombre d’aturats ha estat de 28.780 al setembre, un 21,9% més que el mateix mes del 2019 (amb 23.609 persones aturades). Aquesta xifra és un 2,3% inferior al màxim registrat al juny (29.490) i no s’assolia un volum similar des de mitjans del 2016.

Una nova eina per analitzar l’evolució econòmica del Barcelonès Nord

L’Informe trimestral del teixit empresarial i mercat del treball és una publicació que ha posat en marxa la Cambra del Barcelonès Nord juntament amb el Gabinet d’Estudis Econòmics de la Cambra de Barcelona per tal d’oferir una monitorització i seguiment de l’evolució econòmica de la comarca. El document que s’elaborarà trimestralment analitza l’evolució del teixit empresarial, així com del mercat de treball amb dades d’assalariats, autònoms i aturats.

La publicació permetrà així acomplir un dels objectius que es marca la corporació territorial de donar suport i assessorament a les empreses, ja que mitjançant aquesta es podrà monitoritzar la recuperació econòmica del territori per l’impacte de la Covid-19.

Es consideren com a Barcelonès Nord els municipis de Santa Coloma de Gramenet, Sant Adrià del Besós i Badalona.