Sala de premsa

Notes de premsa

El teixit empresarial del Vallès Oriental es va reduir el 2020 un 7% respecte al 2019

Les Cambres territorials destaques les principals conclusions comarcals de la Memòria econòmica de Catalunya 2020 elaborada pel Consell de Cambres de Catalunya

La comarca del Vallès Oriental va tancar el 2020 amb 869 empreses menys, una variació interanual del -7%. La Covid-19 va comportar que la comarca passés de tenir 12.498 comptes de cotització actius a tenir-ne 11.629. Aquesta reducció va ser sensiblement inferior a la registrada pel conjunt de Catalunya, on el teixit empresarial es va contraure un 7,9%, traduint-se en 20.480 empreses menys.

En canvi, les afiliacions a la Seguretat Social segons la residència padronal van disminuir un 0,7% interanual, el que significa que la comarca va tancar el 2020 amb 1.189 afiliats menys. Una reducció que va afectar força més als homes que a les dones i molt especialment als afiliats menors de 30 anys i els que tenen de 30 a 44 anys. Així i tot, el Vallès Oriental va experimentar una de les reduccions menors d’afiliacions en termes relatius, atès que al conjunt de Catalunya es van reduir un 1,9% interanual.

L’atur registrat va augmentar un 22,4% respecte al 2019 i es va situar en 26.537 persones aturades. No obstant això, l’increment d’aturats es va produir de forma generalitzada arreu de Catalunya on la mitjana de la variació va ser d’un +28,2%. Ara bé, cal apuntar que el Vallès Oriental va ser la segona comarca de la demarcació de Barcelona on l’atur registrat menys va augmentar.

Aquestes són les principals conclusions a nivell comarcal que destaca la Cambra del Vallès Oriental de la Memòria econòmica de Catalunya 2020 elaborada pel Consell de Cambres de Catalunya i presentada el passat divendres a La Llotja de Mar de Barcelona.

Podeu consultar l’anàlisi territorial de Barcelona i comarques a la pàgina 104 de la publicació. Accedir.