Sala de premsa

Notes de premsa

El teixit industrial del Vallès Oriental es contrau més d’un 11% anual el tercer trimestre

La destrucció empresarial es focalitza en les microempreses, ja que representen el 24% de l’economia comarcal i han experimentat una reducció relativa respecte a l’any passat d’un -7,1%.

El Vallès Oriental ha tancat el tercer trimestre amb 11.611 empreses, xifra similar a la del trimestre anterior, però un 6,2% per sota de la del mateix trimestre del 2019. En aquest sentit la recuperació del teixit empresarial després de la forta caiguda del març és gradual i a un ritme lleugerament superior al de la mitjana catalana, després de registrar caigudes similars. Aquesta és una de les principals conclusions que es recullen del primer Informe trimestral del teixit empresarial i mercat del treball que elaboren conjuntament la Cambra del Vallès Oriental i el Gabinet d’Estudis Econòmics de la Cambra de Barcelona.

Per sectors i en termes interanuals, la indústria registra una reducció de l’11,7%, seguida dels serveis (-5,4%) i la construcció (-3,6%). L’agricultura, activitat marginal, és l’única on augmenten les empreses (+3,5%). Respecte al segon trimestre, destaca l’increment als serveis (1,1%).

Segons la dimensió empresarial, el nombre de microempreses (fins a 10 treballadors i amb un pes del 83% a la comarca) disminueix un 7,1% el tercer trimestre de en termes anuals, seguida de la reducció entre la quantitat de empreses mitjanes (-3,5%) i la d’11 a 50 treballadors (-1,8%). En comparació amb el segon trimestre de 2020, destaca la recuperació entre les empreses grans (amb més de 251 treballadors), on el nombre augmenta un 6,1%. Cal tenir present que, tot i tenir un pes reduït sobre el total d’empreses (0,3%), ocupen el 16,3% dels assalariats totals (19.008 al territori).

Els serveis i, en menor mesura, la construcció contribueixen a què el mercat de treball tanqui en positiu el trimestre

El nombre d’assalariats augmenta un 2,6% el tercer trimestre de 2020 respecte al trimestre anterior fins als 116.291. Tanmateix, en termes anuals, aquesta xifra encara es manté lleugerament per sota dels nivells previs a la pandèmia (-1,5%). Igualment, cal tenir present que aquesta dada recull els treballadors que actualment estan en situació d’ERTO –a 30 d’octubre hi ha 7.682 persones perceptores d’una prestació per ERTO a la comarca, segons dades del Servei Públic d’Ocupació Estatal.

En termes trimestrals, la recuperació del mercat de treball s’observa als serveis amb un augment de les afiliacions del 4,4%. A la resta d’activitats predomina l’estabilitat del juny al setembre. En termes anuals, tots els sectors registren una disminució. Per dimensió, destaquen les empreses grans, on el nombre d’assalariats augmenta tant trimestralment com anualment.

Quant als autònoms, aquest darrer trimestre s’han registrat 29.241, xifra similar tant a la del trimestre anterior (+0,2%) com a la del tercer trimestre de 2019 (-0,6%). En comparació amb l’evolució anual de la mitjana catalana (-0,5%), el ritme de recuperació és similar, però s’ha de tenir en compte que la reducció del juny va ser menys accentuada. Per sectors, predomina l’estabilitat amb lleugeres variacions respecte al segon trimestre. En termes anuals, els treballadors per compte propi es redueixen especialment a la indústria (-2,9%). A la construcció i els servei, els nivells són similars als del tercer trimestre 2020.

Pel que fa a les xifres d’atur, el nombre d’aturats ha estat de 25.779 al setembre, un 19,3% més que el mateix mes del 2019 (amb 21.611 persones aturades). Aquesta xifra és un 3,7% inferior al màxim registrat al maig (26.771) i no s’assolia un volum similar des dels primers mesos del 2017.

Una nova eina per analitzar l’evolució econòmica del Vallès Oriental

L’Informe trimestral del teixit empresarial i mercat del treball és una publicació que ha posat en marxa la Cambra del Vallès Oriental juntament amb el Gabinet d’Estudis Econòmics de la Cambra de Barcelona per tal d’oferir una monitorització i seguiment de l’evolució econòmica de la comarca. El document que s’elaborarà trimestralment analitza l’evolució del teixit empresarial, així com del mercat de treball amb dades d’assalariats, autònoms i aturats.

La publicació permetrà així acomplir un dels objectius que es marca la corporació territorial de donar suport i assessorament a les empreses, ja que mitjançant aquesta es podrà monitoritzar la recuperació econòmica del territori per l’impacte de la Covid-19.