Sala de premsa

Notes de premsa

El Vallès Oriental registra més de 155.000 llocs de treball, la xifra més elevada de llocs de treball des del 2008

L’atur tanca el mes de març amb la xifra més baixa per aquest mes des del 2008. 

El Vallès Oriental ha tancat el primer trimestre del 2022 amb 11.877 empreses, una xifra un 1,3% superior  a la registra ara fa un any; i que si es compara amb els nivells inicials a la pandèmia (març 2020) s’incrementa fins al 4,2%. No obstant això, encara manquen 758 empreses per assolir els nivells prepandèmics, març del 2019. Amb tot, però, el nombre de llocs de treball i el d’afiliacions a la Seguretat Social segueix creixent, assolint-se 155.111 llocs de treball i 184.649 afiliacions, un +5,9% i +3,7% respecte a fa a un any, respectivament, (i un +4,6% i +3,6%, respectivament, en comparació amb al mateix mes del 2019).  

Així es conclou en l’Informe trimestral del teixit empresarial i mercat del treball del Vallès Oriental presentat avui en roda de premsa per la Cambra del Vallès Oriental i elaborat pel Gabinet d’Estudis Econòmics de la Cambra de Barcelona. Tot seguit, analitzem detalladament el comportament del teixit empresarial, els llocs de treball, els afiliats/es a la Seguretat Social i l’atur registrat.  

El teixit empresarial registra un creixement lleugerament inferior al del conjunt de Catalunya

El nombre d’empreses (comptes de cotització) a la comarca ha augmentat un 1,3% a finals de març de 2022 respecte a un any enrere, fins a les 11.877 empreses; aquesta evolució és lleugerament menys positiva que la registrada pel conjunt de Catalunya (2,1%). Tanmateix, respecte al període anterior (desembre del 2021) s’ha produït un lleuger descens d’11 comptes de cotització
(-0,1%).  

El nombre total de llocs de treball (afiliacions a la Seguretat Social segons seu de l’empresa al règim general i al règim especial de treballadors autònoms) a la comarca ha augmentat un 5,9% el 31 de març de 2022 respecte a un any enrere, fins als 155.111, la xifra més elevada des del 2008. Aquest creixement és més intens que el registrat pel conjunt de Catalunya (4,8%). 

En aquest sentit, segons el tipus de règim d’afiliació s’observa un creixement més elevat entre els assalariats (7,1%) que entre els autònoms (1,3%). Així, la xifra d’assalariats és la més elevada des de 2008 (inici de la sèrie disponible), mentre que la d’autònoms és la més elevada per a un mes de març des de 2009.  

En comparació als nivells previs a la pandèmia (març 2019), el nombre de llocs de treball s’ha incrementat un 4,6%. Concretament, a data d’avui hi ha 6.880 llocs de treball més que fa tres anys.  

Per grans sectors econòmics, el nombre d’autònoms ha crescut respecte a l’any anterior als serveis i a la construcció (un 1,6% i 0,8%, respectivament), mentre que ha disminuït a la indústria i l’agricultura (un -0,6% i un -0,2%, respectivament). El nombre d’assalariats ha augmentat notablement a tots els grans sectors econòmics respecte a un any enrere: un 2,2% al sector primari, un 5,4% a la indústria i a la construcció i un 8,2% als serveis.  

Pel que fa a la grandària de l’empresa, el nombre d’assalariats ha crescut a tots els trams analitzats, amb més intensitat a mesura que augmenta la grandària: un 3,2% a les empreses de fins a 50 treballadors, un 11,3% a les de de 51 a 250 treballadors i un 12,5% a les empreses de 251 treballadors o més.  

Es calcula que més de 29.000 afiliats treballen fora de la comarca 

Si s’analitza la residència padronal de l’afiliat, en lloc de la seu de l’empresa, els afiliats han augmentat un 3,7% a la comarca respecte a un any enrere, fins a les 184.649 persones a finals de març de 2022, la segona xifra més elevada des del 2012 (inici de la sèrie disponible), només per darrere de la de novembre del 2021 (184.835 afiliats).  

Per sexe, el creixement ha estat més intens entre les dones (4,3%) que entre els homes (3,2%). Els afiliats registren un augment a tots els grans grups d’edat, a excepció de les persones d’entre 30 i 44 anys (-1,3%). Per nacionalitat, cal destacar el creixement relatiu del 10,3% entre els afiliats de nacionalitat estrangera —que representen el 8,8% del total—, en front del 3,2% dels afiliats de nacionalitat espanyola.  

Respecte als nivells previs a la pandèmia (març 2019), el nombre d’afiliats ha augmentat en tots els col·lectius analitzats , excepte entre les persones de 30 a 44 anys que encara no han assolit nivells previs a la crisi (-8,5% menys).  

Si es comparen les afiliacions segons seu social i per residència padronal, el nombre és superior en el segon cas (un 19% més); el motiu de la diferència és que molts treballadors residents al Vallès Oriental es traslladen a una comarca diferent per treballar. Quantitativament hi ha més de 29.000 afiliats que no estan comptabilitats en un lloc de treball de la comarca.   

El Vallès Oriental tanca el març amb la xifra més baixa d’aturats per a aquest mes des del 2008 

Quant a les xifres d’atur, el nombre d’aturats ha estat de 20.172 persones a 31 de març, la xifra més baixa per aquest mes des del 2008. En termes interanuals, es registra una disminució del nombre aturats per onzè mes consecutiu, fins al -24,2% al març, reducció menys intensa a la registrada al conjunt de Catalunya (-26,6%) i que s’estabilitza respecte als dos mesos precedents a la comarca (un -25,0% el febrer i un -24,9% el gener).   

Per sexe, la disminució anual és més notable entre els homes (-26,4%) que entre les dones (-22,5%). Per edat, l’atur ha disminuït a tots els trams analitzats, però amb menys intensitat a mesura que augmenta el grup d’edat: del -36,9% entre les persones més joves (menors de 30 anys) al -8,8% en el col·lectiu de 55 anys o més. Per últim, l’atur també es redueix per sobre del 20% a tots els tipus d’ocupació (a excepció de Directius i Gerents, -16,6%). Destaca en termes relatius la disminució entre Artesans, treballadors de la indústria i construcció (-28,0%) i, en termes absoluts, el descens de l’atur entre les ocupacions elementals (2.381 persones menys).  

L’estimació de la taxa d’atur registral se situa en el 10,5% al març, la xifra més baixa per a un mes de març des del 2008.