Sala de premsa

Notes de premsa

Els llocs de treball al Maresme assoleixen la tercera millor xifra des del 2008 per a un tancament del tercer trimestre i freguen els registres anteriors a l’esclat de la pandèmia

La comarca tanca setembre amb 23.780 persones a l’atur, la segona dada més baixa per a aquest mes des del 2009 i se situa gairebé a nivells previs a la Covid-19. 

El Maresme ha tancat el tercer trimestre de l’any amb 137.815 llocs de treball el setembre, la tercera xifra més elevada per a aquest mes des del 2008 i només un 0,6% per sota del nivell anterior a la pandèmia (setembre 2019). En comparació a l’any anterior els llocs de treball a la comarca han crescut un 4,1%, però cal tenir en compte que és un creixement influenciat per la disminució d’afiliacions a partir del març del 2020 per l’estat d’alarma. 

Així s’extreu de l’Informe trimestral del teixit empresarial i mercat del treballque elaboren conjuntament la Cambra del Maresme el Gabinet d’Estudis Econòmics de la Cambra de Barcelona, i que tot seguit presenta els principals resultats pel que fa al teixit empresarial, els llocs de treball, els afiliats segons la residència padronal i les xifres de l’atur i la taxa d’atur registral a la comarca. 

Cal tenir present que les dades a partir de març de 2020 inclouen les persones en ERTO i que continuen donades d’alta com a afiliats que cotitzen, tot i no estar laboralment actives. Al setembre hi ha unes 2.100 persones afectades a la comarca (3.850 al juny) segons una estimació pròpia a partir de les dades de l’Observatori de Treball i Model Productiu de la Generalitat i el Ministeri de Treball.  

Segons el tipus de règim d’afiliació s’observa una evolució anual més positiva entre els assalariats (5,2%) que els autònoms (1,2%). Tanmateix, respecte als nivells previs a la pandèmia la xifra d’autònoms és la més elevada des de 2009, mentre que la d’assalariats encara es troba un 1,1% per sota de la dada que es va registrar el setembre de 2019.  

Més afiliats per residència padronal que abans de la Covid-19 

Si s’atén a la residència padronal de l’afiliat, en lloc de la seu de l’empresa, els afiliats han augmentat un 3,9% a la comarca respecte a un any enrere, fins a les 189.349 persones a finals de setembre de 2021, la tercera xifra més elevada des del 2012 (només per darrere de la dada de juny 2019 i 2021). També s’han batut els registres anteriors a la pandèmia (setembre 2019) en un +0,8%. 

El creixement ha estat més intens entre les dones (4,3%) que els homes (3,5%) i per grups d’edat les afiliacions registren un augment a tots els grans grups d’edat, a excepció de les persones d’entre 30 i 44 anys (-0,2%). Per nacionalitat, cal destacar el creixement relatiu d’afiliats entre les persones de nacionalitat estrangera, un 9,0% (3,3% els espanyols). Respecte als nivells previs a la pandèmia (setembre 2019), el nombre d’afiliats ha augmentat a totes les variables analitzades, excepte entre les persones menors de 45 anys que encara no han assolit nivells previs a la crisi (-4,8% menys). 

Si es comparen les afiliacions segons la seu social de l’empresa (llocs de treball) i per residència padronal, el nombre és superior en el segon cas (un 37% més); el motiu de la diferència és que molts treballadors residents al Maresme es traslladen a una comarca diferent per treballar.  

Poc més de 12.000 empreses al tancament del trimestre 

Les empreses a la comarca també registren un creixement anual des de principis d’any, però encara no s’ha recuperat el total del teixit empresarial d’abans de la crisi. Així, al setembre es registren 12.018 comptes de cotització a la comarca, un 3,0% més que l’any anterior (1,4% al conjunt de Catalunya) i un 0,5% menys que al trimestre anterior (evolució habitual per a un mes de setembre).  

Si es compara aquesta dada amb els nivells previs a la pandèmia (setembre 2019), aquesta encara es troba un 4,7% per sota (un -6% en el cas de Catalunya). Segons grans sectors econòmics, el nombre d’empreses ha augmentat anualment a la construcció (2,8%) i als serveis (3,7%). Respecte al teixit empresarial del setembre de 2019, cap sector ha recuperat les xifres prèvies a la pandèmia. 

L’atur intensifica el ritme de descens en termes anuals per cinquè mes consecutiu 

L’atur al Maresme s’ha situat en 23.780 persones al tancament del setembre, xifra que ja gairebé se situa a nivells previs a la pandèmia (només un 0,6% per sobre del mateix mes del 2019) i és la segona dada més baixa per a aquest mes des del 2009 (només per darrere del 2019). En termes interanuals, representa un 19,9% menys que el mateix mes del 2020 (amb efectes de l’estat d’alarma), disminució lleugerament menys pronunciada a la registrada al conjunt de Catalunya (-20,9%).  

La disminució anual és més intensa entre els homes (-23,6%) que entre les dones (-17,0%). El descens de l’atur per trams d’edat ha oscil·lat entre el -42,2% de les persones més joves (menors de 30 anys) i el -3,7% de 55 anys o més. Per últim, l’atur disminueix a tots els tipus d’ocupació i destaquen les caigudes en termes absoluts entre els treballadors de la restauració, personals i venedors i de les ocupacions elementals (més de 1.500 aturats menys en ambdós casos). 

L’estimació de la taxa d’atur registral se situa en l’11,9% el setembre, la xifra més baixa des del desembre del 2019, i la tercera més baixa per a un mes de setembre des del 2009 (només per sobre de les taxes del 2018 i el 2019).