Sala de premsa

Notes de premsa

Els nous accessos terrestres i la plena capacitat de gestió comercial de les taxes són dos dels revulsius que el port de Barcelona necessita

Malgrat l’evolució tan positiva que estan registrant els seus tràfics de mercaderies l’any 2011, el port de Barcelona necessita més eines per incrementar la seva competitivitat en el conjunt del sistema portuari espanyol i europeu.
 

L’evolució de les dades de tràfic marítim de mercaderies als principals ports espanyols mostra un creixement quantitatiu molt significatiu al llarg dels darrers 20 anys. Així, el tràfic portuari total gestionat per les autoritats portuàries d’Algesires, Barcelona i València s’ha més que triplicat en aquest període.