Sala de premsa

Notes de premsa

Es presenten 192 candidatures per ocupar 40 vocalies de les 60 del Ple de la Cambra

Del 2 al 7 de maig es podrà votar remotament i de forma electrònica, i el 8 de maig presencialment i també de forma electrònica als diferents col·legis electorals.

13/03/2019

Barcelona, 13 de març de 2019.- La Junta electoral ha proclamat avui els candidats/es a ocupar les 40 vocalies del Ple de la Cambra de Comerç de Barcelona. La majoria d’epígrafs compten amb quatre o més candidats/es que s’hauran d’elegir amb votació electrònica durant el període electoral comprès entre el 2 i el 7 de maig i el 8 de maig de forma presencial als diferents col·legis electorals, també amb vot electrònic.

A més del 40 elegits/des per sufragi, el Ple de la Cambra, que és l’òrgan de govern i representació de la Cambra, el formen 20 membres més. Per una banda, hi ha 14 vocalies reservades per a les empreses de major aportació voluntària que figurin en el cens. Per poder accedir a aquestes vocalies s’estableix una aportació mínima de 75.000 euros per any natural de mandat, de manera que l’incompliment d’aquesta condició suposa la pèrdua de la condició de membre del Ple. D’altra banda, hi ha sis membres que seran elegits a proposta de les organitzacions empresarials, territorials i intersectorials més representatives.

En aquest sentit, Pimec i Foment/Fepime no han arribat a un consens per presentar una llista única i presenten sis candidats/es cadascun. Les eleccions dels candidats/es a proposta de les organitzacions empresarials tindran lloc el 5 de juny.

Un cop es conformi el Ple, aquest elegirà el Comitè Executiu, que és l’òrgan permanent de gestió, administració i proposta de la Cambra, que l’integren 12 membres:

  • President/a
  • Vicepresident/a primer/a
  • Vicepresident/a segon/a
  • Vicepresident/a tercer/a
  • Tresorer/a
  • 7 vocals