Sala de premsa

Notes de premsa

L’avantprojecte de Llei de Cambres atribueix competències en mediació i formació dual

El Consell de Cambres de Catalunya considera que l’avantprojecte de Llei de Cambres que avui ha aprovat el Consell de Ministres per a la seva tramitació parlamentària suposa un reforç del paper d’aquestes institucions com a corporacions de dret públic representatives de totes les empreses i autònoms.

13/05/2013

La nova Llei atribueix a les cambres noves competències en matèria de mediació extrajudicial i formació dual. Així, les cambres actuaran de mediadores en els conflictes mercantils entre empreses i d’aquesta manera contribuiran a alleugerir la càrrega de treball dels tribunals.

Per altra banda, les cambres, com ja succeeix per exemple a Alemanya, tindran un paper clau en l’aplicació de la formació dual, és a dir, el trànsit entre els estudis de formació professional i el món laboral.

L’avantprojecte també reconeix el paper de les cambres com a promotores de la internacionalització empresarial. En el cas de Catalunya, aquesta funció està recollida en el Pla d’Acció Internacional de les Cambres de Catalunya (PAIC), aprovat pel Consell de Cambres, en coordinació amb Acc10 de la Generalitat.