Sala de premsa

Notes de premsa

L’economia catalana creixerà el 3,3% el 2016, pràcticament igual que l’any anterior

La inversió i la confiança empresarial no mostren senyals de deteriorament malgrat la incertesa política i internacional.

03/11/2016

La recuperació econòmica es manté sòlida a Catalunya. De fet, l’economia catalana s’està comportant molt millor del que es preveia i això ens ha portat a revisar a l’alça, per tercera vegada consecutiva, la nostra previsió de creixement del PIB per al 2016, situant-la en el 3,3%. D’això es desprèn que la desacceleració mundial, les turbulències financeres i la incertesa política, han tingut uns efectes reduïts o nuls sobre l’activitat econòmica a curt termini a Catalunya.

El creixement trimestral s’estabilitza i no s’observen símptomes clars de desacceleració

Segons estimacions de la Cambra i AQR-Lab de la UB, el creixement intertrimestral del PIB s’hauria estabilitzat en el 0,7% pràcticament els quatre trimestres de l’any. Per tant,l’activitat ha continuat la trajectòria expansiva durant tot l’any, sense símptomes de desacceleració gaire evidents, impulsada per la demanda interna, en un context d’elevat creixement de l’ocupació i condicions financeres molt favorables.

D’acord amb aquesta estimació, el creixement interanual del PIB hauria passat del 3,4% calculat per l’Idescat en el segon trimestre, al 3,2% estimat per al tercer trimestre, i al 2,9% per al quart. Cal assenyalar que l’economia catalana està creant més ocupació que l’economia espanyola durant el 2016.