Sala de premsa

Notes de premsa

L’economia catalana creixerà l’1,2% el 2014 i l’1,5% el 2015 per la recuperació de la inversió i el consum

La recuperació agafa impuls el primer trimestre gràcies a la indústria i als serveis. La confiança empresarial millora a tots els sectors, però sobretot a l’hostaleria que, a més, és el sector amb un nivell de confiança més alt.

22/05/2014

La recuperació de l’economia catalana agafa impuls i creix l’1% interanual el primer trimestre, dues dècimes més que l’anterior, segons l’indicador sintètic d’activitat econòmica de la Cambra1. La indústria i els serveis són els sectors impulsors d’aquesta recuperació, amb creixements de l’1,9% i del 0,4% interanual, respectivament. La recuperació als serveis és més incipient que a la indústria, però ve acompanya d’un augment de l’ocupació. Pel costat de la demanda, la caiguda del consum de les llars es frena i la de la inversió es modera pel bon comportament de la inversió en béns d’equipament. L’indicador de confiança empresarial harmonitzat confirma la continuïtat de la recuperació a Catalunya ja que assoleix el màxim de la sèrie disponible i, a més, s’amplia el diferencial positiu respecte al conjunt d’Espanya.