Sala de premsa

Notes de premsa

L’economia catalana es recupera amb més força que l’espanyola

Catalunya presenta una millor evolució que el conjunt d’Espanya en creació d’empreses, clima empresarial, ocupació, consum, inversió estrangera, turisme i crèdit.

13/02/2014

La Cambra presenta una anàlisi comparativa de l’evolució econòmica de Catalunya i del conjunt d’Espanya (inclosa Catalunya) l’últim trimestre disponible i el conjunt de l’any 2013, que posa de manifest que l’economia catalana té una evolució més positiva en la majoria dels indicadors més rellevants i es recupera amb més força.

Els indicadors analitzats són creació d’empreses, confiança empresarial, ocupació, consum de les famílies, exportació, turisme, inversió estrangera, inversió en béns d’equipament i crèdit. Finalment, es compara quin és el resultat en termes de PIB a Catalunya i a Espanya.

La creació neta de societats mercantils a Catalunya ha estat superior a la d’Espanya, tant per al darrer trimestre com per al conjunt de l’any. Mentre a Espanya han crescut el 5,5% anual el 2013, a Catalunya ho han fet el 8,2%.
La confiança empresarial ha millorat més a Catalunya i s’ha situat en un nivell superior al de l’espanyola. L’índex de confiança empresarial a Catalunya porta quatre trimestres per sobre del d’Espanya i, a més, el darrer trimestre ha ampliat distàncies. Ha passat d’un diferencial de gairebé 2 punts de mitjana el 2013, fins a 4,7 punts el primer trimestre del 2014.