Sala de premsa

Notes de premsa

L’economia catalana manté un ritme de creixement estable el primer trimestre de 2017

La indústria manté l’expansió i la construcció millora les seves perspectives de cara al primer trimestre de 2017, si bé els dos sectors encara estan lluny de tornar a la situació pre-crisi.

02/02/2017

Els darrers mesos de l’any 2016 l’economia catalana s’ha comportat millor de l’esperat i, com a resultat, el creixement del PIB intertrimestral només s’ha reduït una dècima respecte al trimestre anterior, situant-se en el 0,6%. D’acord amb aquesta estimació, el creixement interanual del PIB passaria del 3,4% el tercer trimestre al 2,9% el quart.

Una vegada completat l’any, la Cambra i AQR-Lab de la UB estimen que l’economia catalana ha crescut un 3,3% en el conjunt de 2016, un creixement molt similar al 3,4% registrat l’any 2015, i una dècima superior a l’estimació de l’INE per a Espanya (3,2%).

El creixement trimestral pràcticament s’estabilitza el quart trimestre i també el primer trimestre de 2017  

La fortalesa de la demanda interna està compensant l’efecte negatiu de la pujada del preu del petroli i, com a conseqüència, l’economia ha mantingut un creixement bastant estable el quart trimestre de 2006 que es mantindrà el primer trimestre de 2017 (0,6% intertrimestral). 

Els quatre principals factors que expliquen aquest ritme de creixement relativament estable són: la fortalesa de la creació d’ocupació, el dinamisme del consum, les condicions financeres molt favorables, i la depreciació de l’euro.