Sala de premsa

Notes de premsa

L’Estat ha deixat d’invertir 4.000 milions d’euros a Catalunya en set anys per l’incompliment de l’Estatut

L’execució de la Disposició Addicional Tercera suposaria un augment de la inversió equivalent al 2% del PIB català.

13/06/2013

La Cambra ha fet una anàlisi de l’execució pressupostària en el que portem d’any i ha arribat a la conclusió que la pròrroga pressupostària està tenint un efecte restrictiu molt important sobre la despesa de la Generalitat —disminueix un 13% acumulat en els primers quatre mesos de l’any—, tot el contrari del que s’observa a l’Estat, on la despesa ha augmentat un 10,7% en el mateix període. Aquest diferent esforç de contenció de la despesa no financera s’observa en les partides que les administracions controlen més directament: personal, compra de béns i serveis, i inversió.

“L’Estat no hauria d’exigir a les comunitats un major esforç d’austeritat del que ell mateix està disposat a fer, en àmbits com la despesa de personal i la despesa en compra de béns i serveis”, ha dit el president de la Cambra de Barcelona, Miquel Valls.