Sala de premsa

Notes de premsa

L’ICD i l’ODEE promocionaran les dones en el mercat laboral, els llocs de decisió i l’emprenedoria

Entre els primers projectes promocionaran la Plataforma de Conselleres i Directives, per visibilitzar el talent femení i augmentar la presència de dones en els llocs de presa de decisió.

 

15/11/2016

La presidenta de l’Institut Català de les Dones, Teresa M. Pitarch, i el president de la Cambra de Comerç de Barcelona, Miquel Valls, han signat aquest matí un convenir marc de col·laboració per a que les dues institucions treballin conjuntament per fomentar la participació de les dones en el mercat laboral, incrementar la presència de dones en els llocs de decisió d’empreses, institucions i organismes públics, i promoure l’emprenedoria femenina.  

Amb la signatura d’aquest conveni, la Cambra de Comerç de Barcelona, a través de l’Observatori Dona, Empresa i Economia (ODEE) i l’ICD col·laboraran, entre d’altres actuacions, en la integració de la perspectiva de gènere en totes les àrees i nivells i en la realització d’estudis i estadístiques.  

Els primers projectes seran la promoció de la Plataforma de Conselleres i Directives, per visibilitzar el talent femení i augmentar la presència de dones en els llocs de presa de decisió, i la realització d’un estudi sobre la valorització del treball domèstic a Catalunya, per determinar-ne el valor de la seva aportació a la societat. La realització d’aquests projectes s’ha formalitzat també avui amb la signatura d’una addenda a aquest conveni.   

El primer indicador d’Igualtat de Gènere de Catalunya, elaborat per l’ODEE, assenyala que la reducció de desigualtats en el mercat laboral s’ha aturat durant la darrera dècada. El percentatge de dones que ocupen llocs directius a les empreses catalanes està estabilitzat entorn al 35%, la bretxa salarial es manté entorn al 19%, i només l’11% de les empreses compleixen la Llei d’Igualtat (tenen un 40% de dones en els consells d’administració).  

El conveni signat avui té com a finalitat la superació d’aquesta situació d’estancament donant compliment a la Llei 17/2015 d’igualtat efectiva de dones i homes, que estableix que l’òrgan responsable per a l’aplicació de la transversalitat de gènere de les societats i organismes públics, o que en depenguin, actuïn en coordinació amb l’Institut Català de les Dones seguint les directrius establertes en els plans de polítiques d’igualtat de gènere aprovats pel Govern.