Sala de premsa

Notes de premsa

La Barcelona Metropolitana requereix l’execució urgent de noves infraestructures

A banda de l’estació de la Sagrera i Rodalies, cal desdoblar el túnel de Vallvidrera i construir dos túnels d’Horta (viari i ferroviri).

La Cambra considera que la vertebració interna de la Barcelona Metropolitana i el desenvolupament del Corredor Mediterrani de mercaderies són les dues grans prioritats estratègiques en matèria d’infraestructures a Catalunya pels propers anys. Per ambdós àmbits, s’han identificat les actuacions prioritàries, tant de la xarxa ferroviària com de la xarxa viària. El conjunt de les actuacions seleccionades aglutina una inversió estimada superior als 5.200 milions d’euros, de les que bona part correspondrien als prop de 4.000 milions que l’Estat deu a Catalunya en compliment de l’Estatut (Disposició Addicional 3a).

Les inversions prioritàries a la Barcelona Metropolitana més que dupliquen les inversions considerades al Corredor Mediterrani de mercaderies. A més, les actuacions identificades a la xarxa ferroviària suposen més del 60% del total, mentre que les de la xarxa viària se situen a l’entorn del 40% (veure quadre anterior).