Sala de premsa

Notes de premsa

La Cambra alerta que la manca d’inversions i projectes a la xarxa viària metropolitana es traduirà en congestió a mesura que el trànsit repunti

Amb els primers símptomes de recuperació econòmica, comencen a produir-se episodis de congestió als accessos viaris de Barcelona.

La Cambra valora que les administracions públiques estan desatenent les necessitats futures d’infraestructures viàries de la Barcelona Metropolitana i que aquest fet comprometrà la fluïdesa de la circulació quan la recuperació econòmica es consolidi i les intensitats del trànsit repuntin amb força, especialment pel que fa als accessos a la ciutat de Barcelona.

Després d’uns anys en què la crisi i les restriccions pressupostàries han provocat la pràctica paralització de les inversions públiques, ara comencen a ser cada vegada més freqüents els episodis puntuals de congestió als accessos viaris de Barcelona, molts cops sense cap causa específica aparent. D’aquesta manera, es comencen a fer palesos els efectes de la manca d’execució d’inversions i de desenvolupament de projectes que s’ha patit els darrers cinc anys.

En aquest sentit, la Cambra considera que no es tracta simplement d’un problema de paralització d’obres, sinó que també s’ha desatès la redacció de nous projectes per a tenir-los a punt en el moment adient i explorar la seva execució per via pressupostària o activant mecanismes de col·laboració público – privada.