Sala de premsa

Notes de premsa

La Cambra celebra que la pròrroga dels ERTOS contempli exempcions a les empreses que aposten per la formació

La corporació considera que és clau invertir ara en formació per millorar les competències dels treballadors suspesos de feina. 

11/10/2021

La Cambra de Barcelona celebra que la pròrroga del Reial decret llei 18/2021 (que allargarà la vigència dels ERTOs fins al 28 de febrer del 2022) contempli exempcions per a les empreses que aposten per la formació.  

Des de la corporació es destaca que, a part de continuar donant suport a les empreses catalanes amb aquest mecanisme, es fomenti també la formació dels treballadors que temporalment es troben suspesos de feina. En aquest sentit, la proposta aprovada per l’Estat contempla oferir unes exoneracions més generoses a la Seguretat Social (SS), un increment d’entre el 30% al 40% segons quin sigui el cas de les empreses que decideixin invertir en formació per als seus treballadors.  

La Cambra de Barcelona comparteix l’objectiu d’aquestes exempcions, ja que considera que el coneixement és l’eina clau per reactivar l’economia. Actualment, la formació ha de permetre millorar les competències professionals dels treballadors i afavorir l’ocupabilitat: prioritzant la cobertura de les necessitats formatives reals d’empreses i treballadors, la requalificació dels treballadors i l’adquisició de competències digitals.   

En aquesta línia, el Servei de formació de la Cambra es posarà a disposició de les empreses afectades oferint assessorament per adaptar les formacions que ofereix als requisits legals actuals i a mida de les necessitats de cada empresa i també facilitarà la tramitació de les bonificacions de la formació dels cursos realitzats amb la Cambra de Barcelona.  

En detall, de les exempcions per formació se’n podran beneficiar les empreses que realitzin accions formatives, fins al 30 de juny de 2022, per a tots els empleats afectats per ERTO entre l’1 de novembre de 2021 i el 28 de febrer de 2022. Aquests són els avantatges:   

 • Increment de les exoneracions en els ERTO, entre el 30% i el 40% segons el cas.
   
 • Augment del crèdit per al finançament de les accions en l’àmbit de la formació programada  
  • Empreses de menys de 10 treballadors: 425€/persona 
  • Empreses de 10 a 49 treballadors: 400€/persona  
  • Empreses de + 50 treballadors: 325€/persona
    

No obstant això, la norma també estipula que per ser subjecte d’aquests avantatges s’haurà de complir un mínim de formació a realitzar que variarà segons el tipus d’empresa: 

 • Empreses de menys de 10 treballadors: No hi ha mínim d’hores 
 • Empreses de 10 a 49 treballadors: Una durada mínima de 30 hores 
 • Empreses de + 50 treballadors: Una durada mínima de 40 hores