Sala de premsa

Notes de premsa

Els pressupostos Generalitat de 2020 són positius però caldrà que l’Estat compleixi amb els compromisos

L’augment de la despesa executada el 2020 respecte al 2019 podria ser al voltant dels 1.000 M€.  Per assolir l’equilibri pressupostari que l’Estat compleixi amb el deute per la Disposició Addicional 3ª de l’Estatut.

06/02/2020

Barcelona, 6 de febrer de 2020.- La Cambra fa en general una valoració positiva dels pressupostos presentats pel Govern de la Generalitat per al 2020, malgrat tenir algunes reserves sobre aspectes concrets. Només el fet que es puguin aprovar uns pressupostos després de dos anys de pròrroga ja cal valorar-ho positivament perquè dona estabilitat a una part important de l’economia productiva. A més, l’articulació del pressupost, per primera vegada, dins el marc de l’Agenda 2030, situa el Govern de Catalunya com una administració pionera al vincular els Objectius de Desenvolupament Sostenible amb despeses concretes.

La Cambra considera fonamental per assolir l’equilibri pressupostari que l’Estat compleixi amb el deute per la Disposició Addicional 3ª de l’Estatut

Els pressupostos de 2020 preveuen un increment dels ingressos no financers del 18% respecte al pressupost de 2017. Però si ho comparem amb la previsió de drets liquidats del 2019, aquest creixement serà del 8%, segons la Generalitat, un augment important que requeria que l’Estat compleixi amb els seus compromisos.

Cal tenir en compte que el pressupost d’ingressos contempla 200 milions de la compensació per la Disposició Addicional 3ª de l’Estatut d’Autonomia que encara no s’han pactat amb el Govern de l’Estat. Recordem que el deute total per aquest concepte s’eleva als 3.808 milions d’euros.

 L’augment de la despesa executada de la Generalitat el 2020 pot estar al voltant dels 1.000 M€, una tercera part dels 3.070 M€ que s’obtenen de la comparativa amb pressupost inicial de 2007

Tal com es pot veure a la gràfica, la despesa executada és sempre diferent a la despesa pressupostada. Per al 2019 la Cambra estima que la despesa executada dels departaments de la Generalitat es podria situar a l’entorn dels 26.920 M€ (disposem d’informació fins a novembre i estimem la dada de desembre a partir de la ràtio novembre/desembre de l’any 2018). Per al 2020, estimem un creixement anual de la despesa executada del 4% (igual a la mitjana del període 2017-2019) i això faria que s’arribés als 28.000 M€, uns 1.000 M€ més que l’any 2019. Aquest seria l’impacte real directe en l’economia l’any 2020 derivat del pressupost de la Generalitat de Catalunya.