Sala de premsa

Notes de premsa

La Cambra celebra l’adjudicació del tercer carril entre Castellbisbal i Martorell

Atesa la importància de les afectacions temporals previstes sobre els serveis actuals, la Cambra recomana a Foment i a ADIF un esforç d’informació i pedagogia

Xarxa ferroviària a la costa catalana

Barcelona, 1 de març de 2019.- La Cambra de Comerç de Barcelona celebra l’adjudicació del contracte per a la instal·lació del tercer carril al tram ferroviari comprès entre Castellbisbal i Martorell, que constitueix una actuació essencial per garantir la connexió en ample de via estàndard del Corredor Mediterrani amb Europa.

Aquesta obra és la baula imprescindible per a enllaçar en ample de via europeu els trams ja en servei entre Castellbisbal i la frontera francesa amb els trams en execució més al sud, al llarg del conjunt del Corredor Mediterrani.

La Cambra demana al Ministeri de Foment i a l’ADIF que extremin el rigor en la planificació i execució d’aquestes obres, atesa la complexitat dels treballs previstos i la magnitud de les afectacions a la circulació ferroviària que necessàriament implicaran, tant als serveis de mercaderies com sobretot als serveis de passatgers.

En aquest sentit, la Cambra subratlla la rellevància dels sectors d’activitats econòmiques més propers, que presenten una alta densitat d’empreses industrials i on estan ubicades algunes de les principals empreses i centres productius de Catalunya, amb actuacions tan sensibles com la renovació dels ramals d’accés a la planta de Seat a Martorell o a les factories de Celsa, Gonvarri i Gonvauto a Castellbisbal.

Finalment, la Cambra recomana al Ministeri de Foment i a l’ADIF que dediquin tots els recursos necessaris a mantenir informada la ciutadania en general i els usuaris afectats en particular al llarg de les diferents fases de les obres, fent un esforç sostingut de pedagogia malgrat les molèsties que inevitablement s’esdevindran.