Sala de premsa

Notes de premsa

La Cambra i l’Ajuntament de Collbató aposten pel teixit empresarial local

Ambdues institucions han signat un conveni amb la finalitat de contribuir en la internacionalització, formació i comerç.

Barcelona, 5 de juliol de 2018.- L’acord, signat el 20 de juny entre l’alcalde de Collbató, Miquel Solà, i el director gerent de la Cambra, Xavier Carbonell, contempla que l’Ajuntament i la Cambra posaran conjuntament, al servei de les empreses locals, serveis d’iniciació a l’exportació, d’anàlisi i d’obertura de nous mercats, d’accés a oportunitats de negoci i d’estratègia internacional per potenciar la internacionalització del teixit empresarial de Collbató.

La Cambra complementarà l’oferta de formació ocupacional de l’Ajuntament amb un conjunt d’accions de formació continuada dirigides a treballadores i treballadors de les empreses de Collbató. Les dues institucions difondran conjuntament aquesta oferta formativa.

Així mateix, l’Ajuntament i la Cambra de Barcelona posaran a disposició dels comerços de Collbató mecanismes per millorar la seva competitivitat de les empreses. També, amb la col·laboració tècnica de la Unió de Polígons Industrials de Catalunya, promouran conjuntament l’associacionisme entre les empreses instal·lades en el polígon industrial, així com l’ànalisi i diagnosi dels seus punts forts i marges de millora.

Pel que fa a la Garantia Juvenil, l’Ajuntament i la Cambra estudiaran conjuntament les possibilitats d’aplicar a l’àmbit municipal els recursos de què disposa la Cambra en el marc del seu programa adscrit al Sistema de Garantia Juvenil.

La Cambra i l’Ajuntament constituiran una comissió de seguiment per a la realització i desenvolupament de les accions previstes en aquest conveni.