Sala de premsa

Notes de premsa

La Cambra de Barcelona inverteix més de 365.000€ en accions per ajudar a més de 6.400 comerços

El Programa del Comerç Minorista de la corporació subvencionarà projectes d’innovació per a centres comercials urbans, així com també diagnosis d’innovació comercial i tallers especialitzats.

01/07/2021

La Cambra de Comerç de Barcelona realitzarà 20 diagnosis d’innovació comercial i durà a terme accions divulgatives i de dinamització de les zones comercials dirigides a més de 6.400 empreses. Aquest és el pla estratègic de la novena edició del Programa del Comerç Minorista, que enguany comptarà amb un pressupost total de 365.490€ i que  permetrà, en alguns casos, el 100% del finançament de l’acció.

D’aquesta forma, l’edició del Programa del Comerç Minorista, que es durà a terme aquest any, té com a objectiu millorar la competitivitat, la innovació i el grau de digitalització del sector del comerç minorista a través del desenvolupament de tres actuacions:

Diagnosi d’innovació comercial

Mitjançant l’anàlisi de l’establiment comercial es proporcionaran recomanacions de caràcter estratègic, innovador i digital per a la renovació i optimització de la gestió del punt de venda.

Activitats divulgatives

Jornades presencials o en línia a través de les que es pretén sensibilitzar a les pimes comercials, especialment a les més petites, sobre la importància de la innovació, amb la divulgació de metodologies i eines aplicades al sector, així com amb la difusió de bones pràctiques. Així mateix, també es persegueix millorar la capacitació del capital humà que integra el comerç minorista en la gestió del negoci, per millorar la competitivitat i l’adaptació als canvis que afecten actualment al sector (crisi econòmica, nous hàbits i perfils de consumidors, comerç electrònic, etc.).

Dinamització de zones comercials

Adreçada a associacions de comerciants territorials, es finançaran accions promocionals innovadores en les quals s’incorporin, en la mesura del possible, aspectes relacionats amb les TIC, dirigides a incentivar el consum i les vendes en els diferents subsectors d’activitat, als eixos comercials, als centres comercials oberts, als mercats municipals, amb especial incidència en visitants i turistes, i en campanyes de promoció de vendes en el petit comerç amb esdeveniments orientats a promoure els seus valors. Amb aquestes actuacions es pretén complementar les actuacions que ja estan duent a terme les associacions de comerciants en els seus programes de dinamització comercial.

El programa, que compta amb el cofinançament de la Secretaria d’Estat de Comerç del Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme i el Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea, ha donat suport des dels seus inicis a més de 14.000 empreses a través de la realització de 409 Diagnosi d’Innovació Comercial, l’organització de més de 130 tallers de comerç i el finançament de 106 accions desenvolupades per associacions de comerciants.

El potencial del Big data i la digitalització del comerç, línies de treball del Programa del Comerç Minorista 2020

La darrera edició va servir perquè la Cambra de Barcelona executés 18 diagnosis d’innovació comercial, que van permetre que les pimes comercials participants adoptessin metodologies i solucions que els permetessin impulsar la seva competitivitat i el seu grau de digitalització.

Tanmateix, en una edició marcada per la crisi sanitària de la Covid-19 i les mesures aplicades per fer-hi front, la corporació en col·laboració amb les associacions de comerciants va implementar campanyes de comunicació (online i offline) per atraure públic local i potencial als eixos comercials, sobretot en aquells més cèntrics i castigats per la falta de turisme, amb la creació d’activitats com recorreguts culturals i comercials per incentivar la visita. Es van desenvolupar iniciatives vinculades a la cooperació entre comerços amb la creació o adhesió en marketplaces, la creació de catàlegs de productes o apps per fomentar la digitalització del sector del comerç i explorar nous canals de venda i comunicació amb el client i entre empreses. En conjunt, les accions van comptar amb la participació de 22 associacions de comerciants i impactar a gairebé 6.500 comerços.

Paral·lelament, la Llotja Virtual de la Cambra va organitzar la jornada Big Data. Eines i informació al meu abast per conèixer millor al meu client, la qual va comptar amb l’assistència de gairebé 150 professionals i empresaris del sector, i va esdevenir l’escenari de presentació de l’estudi Big Data per a l’anàlisi de mercats i indicadors de Barcelona, pre i COVID-19, en què Barcelona Oberta ha estat treballant durant el 2019 i el 2020 en el marc del Programa del Comerç Minorista, amb l’objectiu de conèixer com ha evolucionat la mobilitat i la despesa a la zona turística de la ciutat de Barcelona.

Només 2 de cada 10 comerços han desenvolupat una digitalització total del seu negoci

La digitalització del teixit comercial és encara una meta per assolir, aquesta és una de les conclusions que es desprèn després de la realització dels webinars Desembre Comerç, que va organitzar la Cambra de Barcelona a finals de l’any passat.

La corporació, que va aprofitar el marc de l’acció per copsar el grau de digitalització del comerç, va demanar el nivell de digitalització de les empreses, tenint en compte si era:

  • Avançat: disposem de pàgina web, xarxes socials, botiga online i/o Marketplace
  • Mitjà: disposem de pàgina web i xarxes socials i estem treballant en la venda online
  • Inicial: disposem de pàgina web i/o xarxes socials
  • Encara no estem digitalitzats

En aquest sentit, els resultats conclouen que un 39% dels assistents a les jornades només havien implementat una fase inicial de digitalització al seu negoci, és a dir, només disposaven de pàgina web i/o xarxes socials. Seguit del 26% dels assistents que situava el seu negoci en un nivell mitjà, atès que disposaven de pàgina web, xarxes socials i estaven treballant en la venda en línia. No obstant això, a poca distància, un 23% dels assistents considerava que el seu negoci havia adoptat una digitalització avançada, el que significa que disposaven de pàgina web, xarxes socials, botiga online i/o Marketplace. Cal tenir en compte, i com a dada preocupant, que un 12% dels comerços encara no havien iniciat cap procés de digitalització.