Sala de premsa

Notes de premsa

La Cambra rebutja una reforma del sistema de cotització dels autònoms que pugui comportar revisions a l’alça de les quotes

La Cambra aposta per una normativa menys impositiva que posi en valor els autònoms com a potenciadors de l’activitat econòmica com a la resta d’Europa.

30/10/2020

Un cop conegut que el Govern espanyol està treballant en una reforma del sistema de cotització dels autònoms, la Cambra de Comerç de Barcelona manifesta el seu rebuig a un canvi de la normativa que, en plena crisi econòmica, pugui comportar revisions a l’alça de les quotes, i sosté que ara no és el moment per dur-la a terme.

El plantejament de l’Estat és l’eliminació de l’actual sistema, segons el qual els autònoms poden escollir la seva base de cotització, i substituir-lo per una tributació segons els ingressos definida per trams. Si bé aquest sistema podria ser més just (a ingressos zero, cotització zero), plantejar-lo en l’escenari actual denota un afany de recaptar més impostos del col·lectiu d’autònoms.

Cal destacar que, si aquest nou sistema entrés en vigor ara, per calcular les cotitzacions s’utilitzarien com a referència els ingressos de l’any 2019, és a dir, anteriors a la crisi. Això comportaria que un autònom que ara està afectat amb una davallada de facturació pugui tenir un índex impositiu superior al que ja tenia i no seria, doncs, un reflex de la realitat. De fet, s’afegiria més pressió a sobre d’un sector que ha patit fortament l’aturada de l’economia, motiu pel qual seria més adient posposar aquesta reforma fins l’any 2021 per calcular les cotitzacions a partir dels resultats de 2020.

La Cambra de Barcelona també lamenta que l’Estat hagi decidit aplicar a la quota d’octubre l’augment dels tipus de cotització de l’1,1% per contingències comunes i del 0,8% per cessament d’activitat que hauria d’haver entrat en vigor al gener de 2020, i cobrar més endavant amb caràcter retroactiu l’import dels mesos anteriors, ja sigui a través de la quota o per altres vies. Ateses les circumstàncies per la crisi sanitària, no és el moment de cobrar aquest increment de quota, i menys encara d’abonar els endarreriments per no haver aplicat els nous tipus quan tocava a principis d’any.

La quota més alta d’Europa

A Espanya hi ha actualment en actiu més de 3 milions d’autònoms, dels quals més de mig milió es troben a Catalunya. La base mínima de cotització, que escullen el 85% dels autònoms, estableix una quota de 286 euros mensuals (364 euros per als societaris). Espanya és el país amb la quota més alta d’Europa, si bé cobreix l’accés al sistema sanitari i prestacions per jubilació i
baixa.

Si cal ajustar la figura dels autònoms, és imprescindible que no se’ls tracti només com una eina d’es d’on poder recaptar més per a les arques públiques, sinó com a potenciadors de l’economia. Això implicaria en primer lloc adoptar mesures que facilitin la seva operativa, per exemple, ajustant la seva quota o bé mirant altres mesures que no siguin impositives i permetin millorar el sistema.

La Cambra de Barcelona sosté que els autònoms són la primera línia de defensa de l’activitat empresarial i formen un col·lectiu que serà necessari per a la reactivació de l’economia. Tanmateix, sembla que la intenció des de l’administració ara sigui que tributin més, sent ja els que més tributen d’Europa. Sigui com sigui, en el moment econòmic i social actual no és el moment.