Sala de premsa

Notes de premsa

La Cambra de Comerç de Barcelona i MicroBank signen un conveni per facilitar el finançament de projectes emprenedors nous i de fins a tres anys de vida

MicroBank posa a disposició de la Cambra una línia de finançament de fins a 10 M€ que té com a objectiu la posada en marxa, promoció, consolidació i creixement de projectes empresarials.

06/03/2014

El president de la Cambra de Comerç de Barcelona, Miquel Valls, i el president de MicroBank, José Francisco de Conrado, han signat avui un acord de col·laboració per incentivar l’activitat emprenedora mitjançant la concessió de microcrèdits per a la posada en marxa, promoció, consolidació i creixement de projectes empresarials. Les línies de finançament estan dirigides al conjunt d’empreses de la demarcació de la Cambra de Comerç de Barcelona -tant a persones amb projectes d’autoocupació, com a autònoms i microempreses de fins a tres anys de vida-.
MicroBank durà a terme una inversió creditícia de fins a deu milions d’euros i els sol·licitants podran optar a microcrèdits d’un import màxim de 25.000 euros. Els projectes hauran de comptar amb un pla d’empresa i el corresponent informe favorable de viabilitat elaborat per la Cambra, que MicroBank analitzarà abans d’aprovar la petició. El criteri de concessió dels microcrèdits atén fonamentalment a la confiança en la persona o l’equip promotor que sol·licita el préstec i en la viabilitat del projecte, podent accedir-hi persones mancades de garanties i avals.