Sala de premsa

Notes de premsa

La Cambra del Maresme defensa la importància de les pimes en els fons Next Generation EU

La corporació va reunir a una seixantena d’empresaris i empresàries per donar a conèixer l’estat actual dels fons Next Generation EU i explicar com es poden preparar per optar-hi.

xerrada next generation eu

Les petites i mitjanes empreses representen la gran major part del teixit empresarial del territori, per la qual cosa la Cambra del Maresme va establir com a línia de treball apropar i facilitar l’accés de les pimes a la major inversió econòmica europea. En concret, la Cambra va defensar que cal posar en valor el paper que juguen aquestes empreses al territori i democratitzar l’accés a tota la informació publicada en el marc dels Next Generation EU, fent-la el més clara i entenedora possible. Per així contribuir a què les pimes hi prenguin part i els fons esdevinguin una veritable eina de recuperació i transformació del conjunt del teixit empresarial. 

De fet, des de la corporació es continua defensant que la gestió i execució d’aquests fons s’ha d’abordar tenint en compte les característiques economicoempresarials dels territoris i que, per tant, les pimes s’han de considerar un subjecte actiu i essencial per al correcte desenvolupament d’aquests amb independència de la seva ubicació i grandària.

En aquest sentit, i seguint amb la línia de manifestada, la Cambra del Maresme va reunir a una seixantena d’empresaris i empresàries en una jornada presencial per donar a conèixer les darreres novetats i convocatòries dels fons Next Generation EU i explicar a les petites i mitjanes empreses com es poden preparar per optar-hi.

Objectiu: facilitar l’accés de les pimes a les convocatòries presents i futures dels fons

 Els fons Next Generation EU estan dotats amb 750.000M€ i tenen com a objectiu transformar l’economia europea i fer-la més resilient, inclusiva, digital i sostenible. L’Estat espanyol rebrà aproximadament un 18% dels fons, en concret, se li han preassignat 140.000M€, dels quals 72.000M€ seran ajuts directes. Per gestionar i canalitzar aquesta quantitat històrica de diners l’Estat va presentar, i ja ha estat aprovat per la Comissió Europea, el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència de l’Economia Espanyola, el qual s’estructurà en quatre eixos tranversals: transició ecològica, transició digital, igualtat de gènere i cohesió social i territorial.

Així, els presents eixos es materialitzaran en 10 polítiques tractores i 30 components. En aquest sentit, l’enfortiment de les pimes és un dels objectius d’aquest Pla, per aquest motiu 17 de les 30 components recullen iniciatives específiques per aquest tipus d’empreses. I la component 13 està dedicada en la seva totalitat a aquest tipus d’empreses, de fet, es preveu que gairebé 5.000M€ vagin destinats a PIMES.

Des de l’inici de l’estiu hem assistit a una progressiva obertura de convocatòries, que han de servir per a què les empreses puguin portar a terme els seus projectes d’inversió i transformació. Fins al moment s’han convocat ajudes en àrees com la investigació o desenvolupament d’Intel·ligència Artificial (IA) i altres tecnologies digitals i la seva integració en les cadenes de valor; la sostenibilitat turística; el comerç de proximitat; el comerç en zones turístiques, la bioeconomia i la seva aportació a la transformació ecològica; la mobilitat elèctrica, etc. Per aquest motiu, per facilitar l’accés de les pimes a les convocatòries presents o futures, la Cambra del Maresme ha organitzat una trobada virtual amb l’objectiu de contribuir a digerir tota aquesta informació i explicar el funcionament d’aquestes.