Sala de premsa

Notes de premsa

La Cambra del Vallès Oriental insta a desenvolupar l’execució de la B-40 fins a Granollers

L’ens cameral ha reiterat en diverses ocasions la necessitat de consolidar aquest eix, ja que permetria afrontar les deficiències de funcionalitat i també de connectivitat de la xarxa viària de la Regió Metropolitana.

Barcelona, 7 de juliol de 2022.- La Cambra del Vallès Oriental i la Cambra de Comerç de Barcelona consideren primordial treballar un calendari d’execucions per desenvolupar l’eix viari de la B-40 fins a Castellar/Sabadell i la seva continuació fins a Granollers. A data d’avui, tot i portar més de 50 anys en planificació, encara està en execució el tram Abrera-Terrassa, el qual es preveu que finalitzi el 2023.

En aquest sentit, la B-40 es va definir en el seu dia com a via destinada a facilitar les relacions entre les ciutats de la segona corona de la regió metropolitana de Barcelona, descongestionar la xarxa local i comarcal i, alhora, canalitzar part del trànsit que actualment suporta l’AP-7, i connectar amb l’Eix del Llobregat.

Ara bé, la realitat és que actualment el tram central de l’AP-7 pel Vallès, juntament amb la B-30, ha de suportar una barreja de tràfics que congestiona la circulació i va en detriment del desenvolupament social i econòmic del territori. Per això, la Cambra de Comerç de Barcelona advoca per treballar una solució que racionalitzi i equilibri el sistema amb un traçat alternatiu, i sobre el nou esquema facilitar més i millors connexions amb els polígons.

Cal recordar, que la Cambra de Comerç de Barcelona ha reiterat en diverses ocasions el desenvolupament de la B-40 fins a Granollers. Primer, dins d’un estudi específic desenvolupat l’any 2004, i posteriorment incloent l’eix en successius documents de posicionament sobre les infraestructures bàsiques per Catalunya: L’any 2006 l’ens cameral va considerar aquest eix com una de les 28 infraestructures prioritàries de Catalunya; aquesta demanda es va mantenir dotze anys més tard, el 2018, en una actualització de l’esmentat document, a on es va refermar de nou la seva necessitat per afrontar les deficiències de funcionalitat i també de connectivitat de la xarxa viària metropolitana.

Consulta l’estudi en qüestió aquí.