Sala de premsa

Notes de premsa

La Cambra demana al Ministeri de Foment que compleixi el protocol d’inversió en carreteres signat el 2005

Amb els endarreriments acumulats, és difícil que es compleixin els terminis compromesos pel nou eix d'autovia del Mediterrani (A-7, B-40 i A-2, a més de la connexió al Port de Barcelona).

El Ministeri de Foment i el DPTOP de la Generalitat van signar el 27 d’octubre de 2005 un
protocol de col·laboració que establia una sèrie d’actuacions -ja fossin licitacions, adjudicacions o execucions-, a desenvolupar a les xarxes de carreteres de competència
d’ambdues administracions.