Sala de premsa

Notes de premsa

La Cambra demana que s’iniciïn les obres per millorar els accessos al Port de Barcelona i més inversió per seguir apostant per la sostenibilitat

El Port està promovent actuacions per assolir els objectius de descarbonització i de reducció de contaminants que marca el Port Verd de la UE, però cal més inversió.

La Cambra de Barcelona, a proposta de la Comissió d’Infraestructures, Transports i Mobilitat, reclama que s’inverteixi més en matèria ambiental al Port de Barcelona i que comencin les obres per millorar els accessos a les mercaderies, per tal d’augmentar-ne la competitivitat.

En aquest sentit, des de la Cambra s’insisteix que es mantinguin els calendaris d’inversions previstes en matèria ambiental i millora d’infraestructures. Concretament, la institució ha demanat un augment de la inversió per a la reducció de les emissions contaminants i la descarbonització del Port de Barcelona; que comencin les obres per crear accessos de les mercaderies, tant viaris com ferroviaris; que es construeixin els apartadors necessaris perquè circulin trens de 750 metres de llargària que connectin amb Saragossa; que s’acceleri l’execució administrativa i tècnica dels projectes i es portin a terme els projectes constructius ja acabats, i que el Port assumeixi l’execució directa de determinats projectes dels accessos, que correspondrien competencialment a ADIF i al Ministeri de Foment.

Paral·lelament, la Cambra s’ha compromès a prioritzar la recepció dels fons europeus de recuperació i a destinar-los a projectes de millora dels accessos i descarbonització del Port.

D’altra banda, la Cambra ha valorat positivament la proposta vigent dels planejaments d’accessos viaris i ferroviaris (recuperada el 2018 després que quedés aturada el 2007, a causa de la crisi). Aquesta solució preveu la construcció d’estructures de tres o quatre nivells al costat del riu; la prolongació d’1,6 km del ramal ferroviari; dues terminals ferroviàries; l’anella ferroviària triangular en àmbit portuari i l’accés viari 2+2 (des del camp del RCD Espanyol aproximadament fins a les terminals).

En aquesta línia, l’Estat compta amb una partida de 4.370 M € dins la Xarxa Transeuropea, destinada a millorar els accessos ferroviaris dels ports i les terminals. Tot i que aquest plantejament sembla que es podrà realitzar en uns terminis raonables i que hi ha voluntat d’execució immediata, ADIF té molts focus per atendre actualment com és l’AVE. Per això la Cambra considera necessari optar per a mecanismes de col·laboració que garanteixin l’execució dels projectes l’abans possible, com és l’opció de delegar la responsabilitat al mateix Port (mitjançant una oficina de gestió capacitada per portar a terme aquesta gran actuació).

Pel que fa a la sostenibilitat, la infraestructura portuària ha avançat molts en aquesta matèria. S’ha millorat el clavegueram, la depuració d’aigües i dipòsits anti DSU. També s’ha millorat la qualitat de l’aire de l’activitat portuària mitjançant l’electrificació del moviment dels contenidors i dels molls, la substitució dels vaixells de fuel per gas natural, l’ús de nous combustibles per vaixells i la mobilitat elèctrica, entre d’altres.

Tot i això, s’ha de seguir treballant en aquest sentit i augmentar la inversió de recursos públics i privats, per tal d’assolir els objectius del GREEN DEAL EUROPEU al Port. Cal promocionar nous combustibles de baix o zero carboni, basats en H2, i fomentar la intermodalitat dels serveis ferroviaris i l’economia circular.

Quatre línies d’actuacions per augmentar la sostenibilitat i competitivitat del Port

Ara mateix, les prioritats del Port en matèria de sostenibilitat i competitivitat queden recollides en quatre actuacions:

  1. L’electrificació del port, especialment en la seva sol·licitud a REE, la promoció d’energia renovable solar allà on sigui factible i la millora de l’eficiència.
  2. L’execució de la xarxa ferroviària i l’augment de la ràtio ferroviària actual, que és d’un 14%.
  3. Les obres per construir els apartadors necessaris perquè puguin circular trens de mercaderies de 750 metres de llargària que connectin amb Saragossa (ciutat puntera en mercaderies). Aquesta actuació és fonamental per a l’activitat del port donat que el tràfic amb Saragossa representa el 14% del total.
  4. La promoció de nous combustibles de baix carboni, com és el Gas Natural o el Metanol, o de zero carboni com l’H2 o l’elèctric. Alhora, s’ha de renovar les flotes i la indústria derivada d’aquests canvis.

L’impacte del Port en l’economia, tant de forma transversal com sectorial, és molt elevat. Per aquest motiu, des de la Cambra s’insisteix en la necessitat de prioritzar tots aquells projectes que vetllen pel futur del Port barceloní, per poder ser més competitius en el moviment de mercaderies i fer-ho alienats amb les polítiques sostenibles del moment.